Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2020 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

prof. mr. P.H.L.M. Kuypers

Redactie

mr. A.A. al Khatib
mr. E.E.M. Besselink
mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. M. C. van Heezik/ box 8.1
mr. A.H.G. Herwijnen
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
mr. K. van de Casteele
drs. M. Visser
mr. M. de Wit

Vaste medewerkers

mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. D. Hoefnagels
mr. P. Kampschreur
mr. C.A.M. Lombert
mr. A. Looijestijn-Clearie
mr. J. Meulman
mr. R. Rodenrijs
mr. H.C. van Scherpenseel
mr. T.C. Topp

Redactiesecretaris(sen)

mr. T. Binder

 

Inleiding

Redactioneel

mr. M. Rijke MA

Als redactie hopen wij dat u deze editie van het Tijdschrift van Staatsteun in goede gezondheid leest. Het is een understatement om op te merken dat we in bijzondere tijden leven. Velen van ons zullen immers niet eerder een crisis hebben meegemaakt met een impact als die van de Covid-19-pandemie. Bij de start van de lockdown sprak Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, de volgende woorden : ‘The Coronavirus pandemic is testing us all. This is not only an unprecedented challenge for our healthcare systems, but also a major shock for our e... ...lees meer

Artikel

De toepassing van het staatssteunrecht ten tijde van COVID-19

mr. T.J. Binder1

[1]De uitbraak van de COVID-19-pandemie behoeft eigenlijk geen introductie. Sinds het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op 27 februari 2020 melding maakte van de eerste diagnose in Nederland, staat ons leven op de kop. Op 7 mei 2020 zijn in Nederland 41.774 personen positief getest, 11.192 personen opgenomen in het ziekenhuis en 5.288 personen overleden ten gevolge van COVID-19.[2] De pandemie vormt in de eerste plaats een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Daarnaast hebben COVID-19 en in het bijzonder de ingrijpende overheidsmaatregelen... abonneren of dit artikel kopen.

Commissiebesluiten tot het openen van de formele onderzoeksfase: trends en ke...

R.J. van Druenen MSc1

Deze bijdrage brengt de kenmerken van staatssteunmaatregelen waarvoor in de periode tussen 2004 en 2018 door de Europese Commissie een formeel onderzoek werd geopend in kaart en evalueert de gevolgen van de staatssteunhervormingen voor deze kenmerken. Uit de analyse komt onder andere naar voren dat de herziening van de procedureverordening in 2013 heeft geleid tot een afname van het aantal formele onderzoeken dat als gevolg van een formele klacht wordt geopend. Hoewel deze ontwikkeling in lijn is met de verwachting op basis van de herziening van 2013, staat hier echter geen toename van h... abonneren of dit artikel kopen.

Nationale rechters als volwaardige ‘staatssteunrechters’: eindelijk beterschap?

mr. W. De Cock1

In deze bijdrage wordt ingezoomd op een recente studie van een consortium dat in opdracht van de Europese Commissie onderzocht hoe nationale rechtscolleges tussen 2007 en 2017 hebben opgetreden als staatssteunrechter. Vertrekkend van de resultaten van deze studie wordt gereflecteerd over de handhaving van het EU-staatssteunrecht door nationale rechtscolleges. Deze bijdrage beoogt geenszins exhaustiviteit, maar wil aan de hand van enkele kritische beschouwingen het debat over het (huidige) handhavingsbeleid van het EU-staatssteunrecht op gang brengen. abonneren of dit artikel kopen.

Arrangements For Granting Rescue and Restructuring Aid To Airlines and Their ...

mr. M. Dionisio1

Aviation plays a fundamental role in the European economy. In the ‘90s the air transport market was faced with substantial liberalization and it led to a more competitive market. As a result old flag carriers were confronted with financial problems and Member States developed plans for their restructuring. According to EU law, any form of State aid granted to an undertaking is prohibited, except in specific cases. Many of these cases were decided on the basis of the Guidelines on rescue and restructuring aid. This paper will analyse them from the perspective of the air carriers. In parti... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie

mr. A. Looijestijn-Clearie

januari t/m maart 2020BeleidMaatregelen Europese Commissie betreffende de COVID-19-crisisGezien de huidige situatie, kon het niet anders dan deze bijdrage te beginnen met een bespreking van een aantal maatregelen die de Commissie heeft vastgesteld in verband met de COVID-19-crisis.Nieuwe paginaOp de website van de Commissie is een nieuwe pagina geopend gewijd aan de staatssteunregels en COVID-19 (in het Engels). Op deze pagina zijn alle maatregelen, persberichten en mededelingen van Commissaris Vestager te vinden. Deze pagina is te vinden op: http... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Noot bij arrest gerechtshof Amsterdam, 9 juli 2019 - Commerz Nederland/Havenb...

mr. S.H.G. Cnossen

Deze uitspraak van het gerechtshof Amsterdam is het sluitstuk van een langlopend geschil tussen Commerz Nederland N.V. (hierna: Commerz) en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (hierna: HbR). De zaak belandde via de rechtbank Rotterdam, het gerechtshof Den Haag, via de Hoge Raad[1] en het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU)[2], uiteindelijk bij het gerechtshof Amsterdam. Aanleiding voor het geschil[3] zijn garanties die S. - eerder directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf en na de verzelfstandiging daarvan per 1 januari 2004 enig bestuurder van HbR - had afgegeven ter de... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. A.J.M. Louwers

Cursussen / SeminarsEStAL Online Seminar 2020: Issues of Advantages to Undertakings (And What to Do About it)Datum: 16-17 juli 2020Locatie: OnlineOrganisatie: Lexxion PublisherOnline seminar over de belangrijkste ontwikkelingen en uitspraken met betrekking tot het staatssteunbegrip en de beoordeling of een maatregel als staatssteun kwalificeertInteractive Online Course on State Aid for Research, Development and Innovation Projects (R&D&I)Datum: 2-3 september 2020Locatie: OnlineOrganisatie: Lexxion PublisherTweeda... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib[1] (Europees) mr. W. De Cock[2] (België) mr. G.A. Dictus(Nederland) Europees <jurisprudentie_instantie>HvJ EU C-586/18 P, 4 maart 2020 Buonotourist Srl e.a. t. Europese Commissie Inzake: Staatssteun, gezag van gewijsde, openbare dienstverplichtingen Feiten: CTSP en Buonotourist (hierna: rekwiranten) zijn Italiaanse ondernemingen. Zij bieden openbaarvervoersdiensten aan in de regio Campanië op basis van in de jaren '90 gesloten co... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS