Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 2

Nationale rechters als volwaardige ‘staatssteunrechters’: eindelijk beterschap?

mr. W. De Cock1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze bijdrage wordt ingezoomd op een recente studie van een consortium dat in opdracht van de Europese Commissie onderzocht hoe nationale rechtscolleges tussen 2007 en 2017 hebben opgetreden als staatssteunrechter. Vertrekkend van de resultaten van deze studie wordt gereflecteerd over de handhaving van het EU-staatssteunrecht door nationale rechtscolleges. Deze bijdrage beoogt geenszins exhaustiviteit, maar wil aan de hand van enkele kritische beschouwingen het debat over het (huidige) handhavingsbeleid van het EU-staatssteunrecht op gang brengen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Nationale rechtscolleges als ‘staatssteunrechters’

2.1. Basisregels van het EU-staatssteunrecht

2.2. Handhaving van de standstillverplichting

2.3. Uitvoering van terugvorderingsbesluiten van de Commissie

3. De voornaamste resultaten van de Studie van 2019

3.1. Opzet en aanpak van de Studie van 2019

3.2. Algemene conclusies van de Studie van 2019

3.3. Nederlandse en Belgische rapporten in de Studie van 2019

3.4. Best practices ter versterking van de nationale rechtscolleges als staatssteunrechters

4. Enkele beschouwingen over de handhaving van het EU-staatssteunrecht door nationale rechtscolleges

4.1. Algemeen

4.2. De complexiteit van het EU-staatssteunrecht en nationale staatssteunrechters

4.3. Handhaving van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening en andere vrijstellingsregels door nationale rechtscolleges

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W. De Cock1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16267

Verder in 2020 nr.2

 Redactioneel

Als redactie hopen wij dat u deze editie van het Tijdschrift van Staatsteun in goede gezondheid leest. Het is een understatement om op te merken dat we in bijzondere tijden leven. Velen van ons zul...

 De toepassing van het staatssteunrecht ten tijde van COVID-19

[1]De uitbraak van de COVID-19-pandemie behoeft eigenlijk geen introductie. Sinds het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op 27 februari 2020 melding maakte van de eer...

 Nationale rechters als volwaardige ‘staatssteunrechters’: eindelijk beterschap?

In deze bijdrage wordt ingezoomd op een recente studie van een consortium dat in opdracht van de Europese Commissie onderzocht hoe nationale rechtscolleges tussen 2007 en 2017 hebben opgetreden ...

 Europese Commissie

januari t/m maart 2020BeleidMaatregelen Europese Commissie betreffende de COVID-19-crisisGezien de huidige situatie, kon het niet anders dan deze bijdrage te beginnen met een bespreking van een aan...

 Arrangements For Granting Rescue and Restructuring Aid To Airlines and Their Assessment

Aviation plays a fundamental role in the European economy. In the ‘90s the air transport market was faced with substantial liberalization and it led to a more competitive market. As a result old...

 Commissiebesluiten tot het openen van de formele onderzoeksfase: trends en kenmerken van staatssteunmaatregelen in formele onderzoeken

Deze bijdrage brengt de kenmerken van staatssteunmaatregelen waarvoor in de periode tussen 2004 en 2018 door de Europese Commissie een formeel onderzoek werd geopend in kaart en evalueert de gev...