Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 2

Europese Commissie

mr. A. Looijestijn-Clearie

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

januari t/m maart 2020

Beleid

Maatregelen Europese Commissie betreffende de COVID-19-crisis

Gezien de huidige situatie, kon het niet anders dan deze bijdrage te beginnen met een bespreking van een aantal maatregelen die de Commissie heeft vastgesteld in verband met de COVID-19-crisis.

Nieuwe pagina

Op de website van de Commissie is een nieuwe pagina geopend gewijd aan de staatssteunregels en COVID-19 (in het Engels). Op deze pagina zijn alle maatregelen, persberichten en mededelingen van Commissaris Vestager te vinden. Deze pagina is te vinden op: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html

Hieronder bespreek ik slechts de belangrijkste maatregelen.

Gecoördineerde Europese respons

Op 13 maart 2020 presenteerde de Commissie een Mededeling inzake een gecoördineerde Europese respons om de economische gevolgen van het Coronavirus tegen te gaan. Volgens de Commissie veroorzaakt de uitbraak van het coronav...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Beleid

Maatregelen Europese Commissie betreffende de COVID-19-crisis

Nieuwe pagina

Gecoördineerde Europese respons

Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak

Wijziging Mededeling inzake kortlopende exportkredietverzekering

Wijziging Tijdelijke Kaderregeling

Openbare raadplegingen

Openbare raadpleging verlenging richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in de plattelandsgebieden 2014-2020

Openbare raadpleging verlenging groepsvrijstellingsverordeningen voor staatssteun in de landbouw, bosbouw plattelandsgebieden, visserij en aquacultuur en van de verordening inzake de minimis-steun voor visserij en aquacultuur

Openbare raadpleging voorstel tot herziening van de richtsnoeren betreffende het emissiehandelssysteem

Toespraken

State aid and a green, digital future, Brussel, 30 januari 2020

Keeping the EU competitive in a green and digital world, Brugge, 2 maart 2020

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. Looijestijn-Clearie
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16270

Verder in 2020 nr.2

 Redactioneel

Als redactie hopen wij dat u deze editie van het Tijdschrift van Staatsteun in goede gezondheid leest. Het is een understatement om op te merken dat we in bijzondere tijden leven. Velen van ons zul...

 De toepassing van het staatssteunrecht ten tijde van COVID-19

[1]De uitbraak van de COVID-19-pandemie behoeft eigenlijk geen introductie. Sinds het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op 27 februari 2020 melding maakte van de eer...

 Nationale rechters als volwaardige ‘staatssteunrechters’: eindelijk beterschap?

In deze bijdrage wordt ingezoomd op een recente studie van een consortium dat in opdracht van de Europese Commissie onderzocht hoe nationale rechtscolleges tussen 2007 en 2017 hebben opgetreden ...

 Europese Commissie

januari t/m maart 2020BeleidMaatregelen Europese Commissie betreffende de COVID-19-crisisGezien de huidige situatie, kon het niet anders dan deze bijdrage te beginnen met een bespreking van een aan...

 Arrangements For Granting Rescue and Restructuring Aid To Airlines and Their Assessment

Aviation plays a fundamental role in the European economy. In the ‘90s the air transport market was faced with substantial liberalization and it led to a more competitive market. As a result old...

 Commissiebesluiten tot het openen van de formele onderzoeksfase: trends en kenmerken van staatssteunmaatregelen in formele onderzoeken

Deze bijdrage brengt de kenmerken van staatssteunmaatregelen waarvoor in de periode tussen 2004 en 2018 door de Europese Commissie een formeel onderzoek werd geopend in kaart en evalueert de gev...