Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 2

Noot bij arrest gerechtshof Amsterdam, 9 juli 2019 - Commerz Nederland/Havenbedrijf Rotterdam, ECLI:NL:GHAMS:2019:2263

mr. S.H.G. Cnossen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze uitspraak van het gerechtshof Amsterdam is het sluitstuk van een langlopend geschil tussen Commerz Nederland N.V. (hierna: Commerz) en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (hierna: HbR). De zaak belandde via de rechtbank Rotterdam, het gerechtshof Den Haag, via de Hoge Raad1 en het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU)2 , uiteindelijk bij het gerechtshof Amsterdam. Aanleiding voor het geschil3 zijn garanties die S. - eerder directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf en na de verzelfstandiging daarvan per 1 januari 2004 enig bestuurder van HbR - had afgegeven ter dekking van kredieten die Commerz had verleend aan vennootschappen behorend tot het RDM-concern. Het gaat om een garantie van 4 juni 2004 en twee andere garanties uit 2004, in deze noot in navolging van het gerechtshof Amsterdam aangeduid als de RDM-garanties. Omdat het RDM-concern op een bepaald moment niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, eist Commerz de door S. namens het HbR afgege...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. S.H.G. Cnossen
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2019:2263
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16265

Verder in 2020 nr.2

 Redactioneel

Als redactie hopen wij dat u deze editie van het Tijdschrift van Staatsteun in goede gezondheid leest. Het is een understatement om op te merken dat we in bijzondere tijden leven. Velen van ons zul...

 De toepassing van het staatssteunrecht ten tijde van COVID-19

[1]De uitbraak van de COVID-19-pandemie behoeft eigenlijk geen introductie. Sinds het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op 27 februari 2020 melding maakte van de eer...

 Nationale rechters als volwaardige ‘staatssteunrechters’: eindelijk beterschap?

In deze bijdrage wordt ingezoomd op een recente studie van een consortium dat in opdracht van de Europese Commissie onderzocht hoe nationale rechtscolleges tussen 2007 en 2017 hebben opgetreden ...

 Europese Commissie

januari t/m maart 2020BeleidMaatregelen Europese Commissie betreffende de COVID-19-crisisGezien de huidige situatie, kon het niet anders dan deze bijdrage te beginnen met een bespreking van een aan...

 Arrangements For Granting Rescue and Restructuring Aid To Airlines and Their Assessment

Aviation plays a fundamental role in the European economy. In the ‘90s the air transport market was faced with substantial liberalization and it led to a more competitive market. As a result old...

 Commissiebesluiten tot het openen van de formele onderzoeksfase: trends en kenmerken van staatssteunmaatregelen in formele onderzoeken

Deze bijdrage brengt de kenmerken van staatssteunmaatregelen waarvoor in de periode tussen 2004 en 2018 door de Europese Commissie een formeel onderzoek werd geopend in kaart en evalueert de gev...