Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 2

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib1 (Europees)
mr. W. De Cock2 (België)
mr. G.A. Dictus(Nederland)

Europees

<jurisprudentie_instantie>HvJ EU C-586/18 P, 4 maart 2020

Buonotourist Srl e.a. t. Europese Commissie

Inzake: Staatssteun, gezag van gewijsde, openbare dienstverplichtingen

Feiten: CTSP en Buonotourist (hierna: rekwiranten) zijn Italiaanse ondernemingen. Zij bieden openbaarvervoersdiensten aan in de regio Campanië op basis van in de jaren '90 gesloten concessieovereenkomsten. Zij meenden op grond van Europees recht, te weten verordening 1191/69, aanspraak te maken op compensatie voor het naar hun inzicht onder de marktprijs aanbieden van hun diensten. De hoogste Italiaanse bestuursrechter heeft deze compensatie na een vordering van rekwiranten in 2009 toegewezen en in november 2012 ook een vordering tot tenuitvoerlegging aan rekwiranten toegekend...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europees

België

Nederland

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16269

Verder in 2020 nr.2

 Redactioneel

Als redactie hopen wij dat u deze editie van het Tijdschrift van Staatsteun in goede gezondheid leest. Het is een understatement om op te merken dat we in bijzondere tijden leven. Velen van ons zul...

 De toepassing van het staatssteunrecht ten tijde van COVID-19

[1]De uitbraak van de COVID-19-pandemie behoeft eigenlijk geen introductie. Sinds het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op 27 februari 2020 melding maakte van de eer...

 Nationale rechters als volwaardige ‘staatssteunrechters’: eindelijk beterschap?

In deze bijdrage wordt ingezoomd op een recente studie van een consortium dat in opdracht van de Europese Commissie onderzocht hoe nationale rechtscolleges tussen 2007 en 2017 hebben opgetreden ...

 Europese Commissie

januari t/m maart 2020BeleidMaatregelen Europese Commissie betreffende de COVID-19-crisisGezien de huidige situatie, kon het niet anders dan deze bijdrage te beginnen met een bespreking van een aan...

 Arrangements For Granting Rescue and Restructuring Aid To Airlines and Their Assessment

Aviation plays a fundamental role in the European economy. In the ‘90s the air transport market was faced with substantial liberalization and it led to a more competitive market. As a result old...

 Commissiebesluiten tot het openen van de formele onderzoeksfase: trends en kenmerken van staatssteunmaatregelen in formele onderzoeken

Deze bijdrage brengt de kenmerken van staatssteunmaatregelen waarvoor in de periode tussen 2004 en 2018 door de Europese Commissie een formeel onderzoek werd geopend in kaart en evalueert de gev...