Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 4

Contractsoverneming en huurrecht

mr. I.C.K. Mol1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze bijdrage maakt deel uit van de cyclus ‘huur- en verbintenissenrecht’. In deze bijdrage komt het leerstuk van de contractsoverneming aan bod. Contractsoverneming is een zelfstandige wijze van overgang van rechten en verplichtingen en is geregeld in art. 6:159 BW. Het is een abstracte rechtshandeling. Het is een overgang onder bijzondere titel. Bij een contractsoverneming zijn drie partijen betrokken: de vertrekkende contractspartij, de achterblijvende contractspartij en de nieuwe contractspartij. In dit artikel zullen de volgende begrippen worden gebruikt: de partij die zijn contractuele positie overdraagt aan een derde wordt de ‘overdragende partij’ genoemd, de partij aan wie de contractuele positie wordt overgedragen wordt de ‘derde’ genoemd en de achterblijvende contractspartij wordt de ‘wederpartij’ genoemd. Verder zullen de begrippen ‘huurder’, ‘verhuurder’ of de ‘rechtsopvolgend huurder / verhuurder’ worden gebruikt.

Een contractsoverneming is...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het algemene leerstuk van de contractsoverneming

2.1. De criteria voor een succesvolle contractsoverneming

2.2. Wat is het effect van een contractsoverneming?

2.3. Enkele bijzonderheden over een contractsoverneming

3. Contractsoverneming toegepast op het huurrecht

3.1. Inleiding

3.2. In welke zin verhoudt art. 7:226 BW zich tot art. 6:159 BW[60]

3.3. In welke zin verhoudt art. 7:307 BW zich tot art. 6:159 BW

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. I.C.K. Mol1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16282

Verder in 2020 nr.4

 De betekenis van de arresten Meetinstructie I en II voor de aansprakelijkheid van de makelaar bij verhuur (en verkoop) bedrijfsruimte

Twee jaar geleden ging ik in een artikel in dit tijdschrift in op de betekenis van het tuchtrechtelijk oordeel in het civiele aansprakelijkheidsrecht.[2] Na een algemene uiteenzetting werd in par. ...

 Handhaving van de label C-plicht door het bevoegd gezag: bij de verhuurder of huurder? - Bekeken vanuit bestuursrechtelijk perspectief

Een kantoor mag vanaf 1 januari 2023 niet langer gebruikt worden als het niet over een geldig energielabel beschikt met een energie-index van 1,3 of beter (voorheen: ‘label C’). Dit verbod is op...

 Boilerplate bepalingen in huurovereenkomsten, in or out?

De invloed van de Anglo-Amerikaanse rechtspraktijk op het Nederlandse recht lijkt de afgelopen decennia sterk te zijn toegenomen. Dit kan onder meer worden afgeleid uit de ontwikkeling ...

 Voorwoord

Het leven wordt, met het versoepelen van de coronamaatregelen, gelukkig voor veel mensen weer wat normaler (hoewel de vraag is voor hoe lang …). In de huurrechtpraktijk zullen we naar verwac...

 Contractsoverneming en huurrecht

Deze bijdrage maakt deel uit van de cyclus ‘huur- en verbintenissenrecht’. In deze bijdrage komt het leerstuk van de contractsoverneming aan bod. Contractsoverneming is een zelfstandige...