Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 4

Boilerplate bepalingen in huurovereenkomsten, in or out?

mr. K.J.M. Corten en mr. C.M. Boks1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De invloed van de Anglo-Amerikaanse rechtspraktijk op het Nederlandse recht lijkt de afgelopen decennia sterk te zijn toegenomen. Dit kan onder meer worden afgeleid uit de ontwikkeling dat het – in onze ervaring – in de (internationale) commerciële praktijk in toenemende mate min of meer gewoonte lijkt te zijn om boilerplate bepalingen, geïnspireerd op het Anglo-Amerikaanse recht,2 op te nemen in overeenkomsten naar Nederlands recht. In de Anglo-Amerikaanse rechtspraktijk worden overeenkomsten voornamelijk aan de hand van de tekst en overwegend minder aan de hand van de bedoeling van partijen uitgelegd. Om volledigheid en rechtszekerheid te waarborgen, alsmede om vuistdikke contracten te voorkomen, is het gebruik om in overeenkomsten naar Anglo-Amerikaans recht veelal standaard boilerplate bepalingen op te nemen.3 Deze ontwikkeling zien wij ook terug bij huur gerelateerde overeenkomsten, zoals huurovereenkomsten, allonges, huurbeëindigingsovereenkomsten e...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Boilerplate bepalingen naar Nederlands recht

3. Boilerplate bepalingen in de ROZ algemene bepalingen

3.1. Wijzigingen overeenkomst alleen schriftelijk (art. 14.1 / art. 15.1)

3.2. Schriftelijke verzoeken, toestemming en klachten (art. 14.2 & 32/art. 15.2 & 34)

3.3. Domicilie huurder (art. 31 / art. 33)

3.4. Gedeeltelijke nietigheid/vernietigbaarheid (art. 33 / art. 36)

4. Boilerplate bepalingen in huurovereenkomsten

4.1. Entire agreement clause

4.2. Choice of law clause

4.3. Choice of forum clause

4.4. Confidentiality clause

5. Advies voor de praktijk

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. K.J.M. Corten en mr. C.M. Boks1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16283

Verder in 2020 nr.4

 De betekenis van de arresten Meetinstructie I en II voor de aansprakelijkheid van de makelaar bij verhuur (en verkoop) bedrijfsruimte

Twee jaar geleden ging ik in een artikel in dit tijdschrift in op de betekenis van het tuchtrechtelijk oordeel in het civiele aansprakelijkheidsrecht.[2] Na een algemene uiteenzetting werd in par. ...

 Handhaving van de label C-plicht door het bevoegd gezag: bij de verhuurder of huurder? - Bekeken vanuit bestuursrechtelijk perspectief

Een kantoor mag vanaf 1 januari 2023 niet langer gebruikt worden als het niet over een geldig energielabel beschikt met een energie-index van 1,3 of beter (voorheen: ‘label C’). Dit verbod is op...

 Boilerplate bepalingen in huurovereenkomsten, in or out?

De invloed van de Anglo-Amerikaanse rechtspraktijk op het Nederlandse recht lijkt de afgelopen decennia sterk te zijn toegenomen. Dit kan onder meer worden afgeleid uit de ontwikkeling ...

 Voorwoord

Het leven wordt, met het versoepelen van de coronamaatregelen, gelukkig voor veel mensen weer wat normaler (hoewel de vraag is voor hoe lang …). In de huurrechtpraktijk zullen we naar verwac...

 Contractsoverneming en huurrecht

Deze bijdrage maakt deel uit van de cyclus ‘huur- en verbintenissenrecht’. In deze bijdrage komt het leerstuk van de contractsoverneming aan bod. Contractsoverneming is een zelfstandige...