Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 4

De betekenis van de arresten Meetinstructie I en II voor de aansprakelijkheid van de makelaar bij verhuur (en verkoop) bedrijfsruimte

mr. drs. D.H. de Witte1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Twee jaar geleden ging ik in een artikel in dit tijdschrift in op de betekenis van het tuchtrechtelijk oordeel in het civiele aansprakelijkheidsrecht.2 Na een algemene uiteenzetting werd in par. 4 van dat artikel een praktijkvoorbeeld gegeven, te weten de makelaar die de Meetinstructie - de praktische handleiding voor het meten van gebruiksoppervlakte van woningen op basis van de NEN 2580, zoals vastgesteld door de makelaarsorganisaties NVM, VBO, VastgoedPRO, de VNG, de Waarderingskamer en het NRVT3 – niet in acht heeft genomen en een onjuist gebruiksoppervlakte in de verkoopdocumentatie heeft vermeld. In die paragraaf werd mede aan de hand van uitspraken van tuchtcolleges en lagere rechtspraak ingegaan op de vragen welke tuchtrechtelijke sanctie wordt gegeven als die Meetinstructie wordt geschonden en welke rol dat tuchtrechtelijk oordeel speelt in de civiele aansprakelijkheidsprocedure tegen de makelaar. Ingegaan werd op de civiele normen voor het beoordelen van aansprakeli...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Hoge Raad 13 juli 2018 (Meetinstructie I)[5]

1.1. Feitelijke achtergrond

1.2. De algemene aansprakelijkheidsnorm

1.3. Specifieke aansprakelijkheidsnorm aan de hand van besluit NVM en toepassing van dat besluit door NVM tuchtcolleges

1.4. Verschil met arrest 17 februari 2012 (Savills vs Pasman)[6]

1.5. Verenigingsbesluit kleurt aansprakelijkheidsnorm in

2. Hoge Raad 22 februari 2019[17]

2.1. Feitelijke achtergrond

2.2. Hof: vergoeding waardeverminderend aspect

2.3. Hoge Raad: invulling hypothetische situatie bij gevalsvergelijking

2.4. Schadeberekening volgens de algemene schadevergoedingsregels

3. Op arresten Meetinstructie I en II gevolgde lagere jurisprudentie

3.1. Algemeen

3.2. Hof Arnhem-Leeuwarden 28 augustus 2018[23]

3.3. Rechtbank Rotterdam 20 maart 2019[25] en 19 februari 2020[26]

3.4. Hof Den Haag, 18 juni 2019[28]

3.5. Rechtbank Den Haag 4 maart 2020[29]

3.6. Hof Amsterdam 31 maart 2020[30]

4. Geeft civiele procedure ook ondersteuning aan de kwaliteit van de dienstverlening door de makelaar?

5. De aansprakelijkheid van de makelaar bij (ver)huur (en verkoop) van bedrijfsruimte

6. Slotsom

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. D.H. de Witte1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16284

Verder in 2020 nr.4

 De betekenis van de arresten Meetinstructie I en II voor de aansprakelijkheid van de makelaar bij verhuur (en verkoop) bedrijfsruimte

Twee jaar geleden ging ik in een artikel in dit tijdschrift in op de betekenis van het tuchtrechtelijk oordeel in het civiele aansprakelijkheidsrecht.[2] Na een algemene uiteenzetting werd in par. ...

 Handhaving van de label C-plicht door het bevoegd gezag: bij de verhuurder of huurder? - Bekeken vanuit bestuursrechtelijk perspectief

Een kantoor mag vanaf 1 januari 2023 niet langer gebruikt worden als het niet over een geldig energielabel beschikt met een energie-index van 1,3 of beter (voorheen: ‘label C’). Dit verbod is op...

 Boilerplate bepalingen in huurovereenkomsten, in or out?

De invloed van de Anglo-Amerikaanse rechtspraktijk op het Nederlandse recht lijkt de afgelopen decennia sterk te zijn toegenomen. Dit kan onder meer worden afgeleid uit de ontwikkeling ...

 Voorwoord

Het leven wordt, met het versoepelen van de coronamaatregelen, gelukkig voor veel mensen weer wat normaler (hoewel de vraag is voor hoe lang …). In de huurrechtpraktijk zullen we naar verwac...

 Contractsoverneming en huurrecht

Deze bijdrage maakt deel uit van de cyclus ‘huur- en verbintenissenrecht’. In deze bijdrage komt het leerstuk van de contractsoverneming aan bod. Contractsoverneming is een zelfstandige...