Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 4

Hof Arnhem - Leeuwarden, 24 maart 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3185 (TvHB 2020/13)

M. van Heeren

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van M. van Heeren

Samenvatting

Huurprijsaanpassing, overeengekomen duur, niet-ontvankelijkheid, gedekt verweer

Tijdens de duur van de huurovereenkomst maken huurder en verhuurder nadere afspraken. Op grond van die afspraken wordt door de huurder een hogere huurprijs betaald. Partijen hebben tevens de huurovereenkomst met tien jaar verlengd. Na vijf jaar stelt huurder de huurprijs ter discussie. Aanvankelijk stelde de verhuurder zich in de artikel 7:304-verzoekschriftprocedure op het standpunt dat huurder niet-ontvankelijk moet worden verklaard, maar dat verweer laat hij daarna varen. In de huurprijsvaststellingsprocedure voert de verhuurder dit verweer alsnog. Geen gedekt verweer. Tussentijdse aanpassing van de huurovereenkomst in april 2009 in een huurovereenkomst voor de duur van 10 jaar maakt dat nadere huurprijsvaststelling niet mogelijk is voor afloop van die nader overeengekomen duur.

Gerechtshof

de besloten ve...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Huurprijsaanpassing, overeengekomen duur, niet-ontvankelijkheid, gedekt verweer

Gerechtshof

1 Het geding in eerste aanleg

2 Het geding in hoger beroep

3 De vaststaande feiten

4 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

5 De beoordeling van de grieven en de vordering

6 De slotsom

7 De beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
M. van Heeren
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2020:3185
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16286

Verder in 2020 nr.4

 De betekenis van de arresten Meetinstructie I en II voor de aansprakelijkheid van de makelaar bij verhuur (en verkoop) bedrijfsruimte

Twee jaar geleden ging ik in een artikel in dit tijdschrift in op de betekenis van het tuchtrechtelijk oordeel in het civiele aansprakelijkheidsrecht.[2] Na een algemene uiteenzetting werd in par. ...

 Handhaving van de label C-plicht door het bevoegd gezag: bij de verhuurder of huurder? - Bekeken vanuit bestuursrechtelijk perspectief

Een kantoor mag vanaf 1 januari 2023 niet langer gebruikt worden als het niet over een geldig energielabel beschikt met een energie-index van 1,3 of beter (voorheen: ‘label C’). Dit verbod is op...

 Boilerplate bepalingen in huurovereenkomsten, in or out?

De invloed van de Anglo-Amerikaanse rechtspraktijk op het Nederlandse recht lijkt de afgelopen decennia sterk te zijn toegenomen. Dit kan onder meer worden afgeleid uit de ontwikkeling ...

 Voorwoord

Het leven wordt, met het versoepelen van de coronamaatregelen, gelukkig voor veel mensen weer wat normaler (hoewel de vraag is voor hoe lang …). In de huurrechtpraktijk zullen we naar verwac...

 Contractsoverneming en huurrecht

Deze bijdrage maakt deel uit van de cyclus ‘huur- en verbintenissenrecht’. In deze bijdrage komt het leerstuk van de contractsoverneming aan bod. Contractsoverneming is een zelfstandige...