Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 4

Hof Den Haag, 28 januari 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:63 Residence Amsterdam B.V./Nieuwendijk Monumenten B.V. (TvHB 2020/14)

M.W.J. Wösten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van M.W.J. Wösten

Samenvatting

Opzegging, eeuwigdurende huurovereenkomst

Een verhuurder en huurder zijn een huurovereenkomst overige bedrijfsruimte overeengekomen op grond waarvan uitsluitend de huurder gerechtigd is om tegen het einde van de opvolgende huurperioden van telkens vijf jaar de huurovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes maanden. Nadat de verhuurder failliet gaat wil de curator de huurovereenkomst opzeggen en hij doet dit onder verwijzing naar art. 7:228 lid 2 BW (een huur voor onbepaalde tijd aangegaan of voor onbepaalde tijd verlengd, eindigt door opzegging) met inachtneming van een termijn van anderhalve maand. De curator zegt tevens de ontruiming aan. De huurder begint een procedure en stelt zich primair op het standpunt dat hij niet-ontvankelijk moet worden verklaard, aangezien de verhuurder niet gerechtigd zou zijn de huurovereenkomst te beëindigen en hij doet subsidiair...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Opzegging, eeuwigdurende huurovereenkomst

Gerechtshof

Beoordeling van het hoger beroep[28]

De beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
M.W.J. Wösten
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2020:63
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16287

Verder in 2020 nr.4

 De betekenis van de arresten Meetinstructie I en II voor de aansprakelijkheid van de makelaar bij verhuur (en verkoop) bedrijfsruimte

Twee jaar geleden ging ik in een artikel in dit tijdschrift in op de betekenis van het tuchtrechtelijk oordeel in het civiele aansprakelijkheidsrecht.[2] Na een algemene uiteenzetting werd in par. ...

 Handhaving van de label C-plicht door het bevoegd gezag: bij de verhuurder of huurder? - Bekeken vanuit bestuursrechtelijk perspectief

Een kantoor mag vanaf 1 januari 2023 niet langer gebruikt worden als het niet over een geldig energielabel beschikt met een energie-index van 1,3 of beter (voorheen: ‘label C’). Dit verbod is op...

 Boilerplate bepalingen in huurovereenkomsten, in or out?

De invloed van de Anglo-Amerikaanse rechtspraktijk op het Nederlandse recht lijkt de afgelopen decennia sterk te zijn toegenomen. Dit kan onder meer worden afgeleid uit de ontwikkeling ...

 Voorwoord

Het leven wordt, met het versoepelen van de coronamaatregelen, gelukkig voor veel mensen weer wat normaler (hoewel de vraag is voor hoe lang …). In de huurrechtpraktijk zullen we naar verwac...

 Contractsoverneming en huurrecht

Deze bijdrage maakt deel uit van de cyclus ‘huur- en verbintenissenrecht’. In deze bijdrage komt het leerstuk van de contractsoverneming aan bod. Contractsoverneming is een zelfstandige...