Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 4

Hof ‘s-Hertogenbosch, 12 mei 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1538 ; NJF 2020/231 Meditta Spoedzorg/Geïntimeerde (TvHB 2020/15)

A.W. Jongbloed

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot A.W. Jongbloed

Samenvatting

Beëindiging overeenkomst overige bedrijfsruimte, niet voldaan aan opzeggingsvereisten, redelijkheid en billijkheid

Het betreft een huurovereenkomst voor overige bedrijfsruimte. Huurder (rechtsopvolger van de Stichting Huisartsenpost Midden-Limburg) heeft tevergeefs geprobeerd tot een beëindigingsovereenkomst te komen waarbij de huurovereenkomst vervroegd zou eindigen. Hierna zijn de activiteiten ter plaatse in belangrijke mate gestaakt en overgebracht naar een andere locatie. De resterende activiteiten waren zeer beperkt. Er heeft geen formele opzegging van de huurovereenkomst plaatsgevonden conform de in de huurovereenkomst opgenomen opzeggingsvereisten. Naar de letter zou dit betekenen dat de huurovereenkomst automatisch met vijf jaar zou worden verlengd. Het gerechtshof meent dat niet vaststaat of tijdig mondeling is opgezegd, maar dat in ieder geval geldt dat het vasthouden door de verhuurder aan de ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Beëindiging overeenkomst overige bedrijfsruimte, niet voldaan aan opzeggingsvereisten, redelijkheid en billijkheid

Gerechtshof

6 De beoordeling in de hoofdzaak

7 De uitspraak

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
A.W. Jongbloed
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHSHE:2020:1538
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16288

Verder in 2020 nr.4

 De betekenis van de arresten Meetinstructie I en II voor de aansprakelijkheid van de makelaar bij verhuur (en verkoop) bedrijfsruimte

Twee jaar geleden ging ik in een artikel in dit tijdschrift in op de betekenis van het tuchtrechtelijk oordeel in het civiele aansprakelijkheidsrecht.[2] Na een algemene uiteenzetting werd in par. ...

 Handhaving van de label C-plicht door het bevoegd gezag: bij de verhuurder of huurder? - Bekeken vanuit bestuursrechtelijk perspectief

Een kantoor mag vanaf 1 januari 2023 niet langer gebruikt worden als het niet over een geldig energielabel beschikt met een energie-index van 1,3 of beter (voorheen: ‘label C’). Dit verbod is op...

 Boilerplate bepalingen in huurovereenkomsten, in or out?

De invloed van de Anglo-Amerikaanse rechtspraktijk op het Nederlandse recht lijkt de afgelopen decennia sterk te zijn toegenomen. Dit kan onder meer worden afgeleid uit de ontwikkeling ...

 Voorwoord

Het leven wordt, met het versoepelen van de coronamaatregelen, gelukkig voor veel mensen weer wat normaler (hoewel de vraag is voor hoe lang …). In de huurrechtpraktijk zullen we naar verwac...

 Contractsoverneming en huurrecht

Deze bijdrage maakt deel uit van de cyclus ‘huur- en verbintenissenrecht’. In deze bijdrage komt het leerstuk van de contractsoverneming aan bod. Contractsoverneming is een zelfstandige...