Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 4

Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam (kort geding), 11 juni 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2914 Eiseres X / gedaagde Y (TvHB 2020/16)

Paul Visser

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van Paul Visser

Samenvatting

Onvoorziene omstandigheden, gebrek, opschorting huurpenningen, overmacht, corona

Overheidsmaatregelen vanwege de corona pandemie waardoor het hurende horecabedrijf gedwongen de deuren moet sluiten leiden tot huurkorting op grond van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in art. 6:258 BW. Deze leveren tevens een gebrek op als bedoeld in art. 7:204 BW. Huurder komt geen opschortingsrecht toe. Eiseres als (onder-)verhuurder vordert in kort geding van gedaagde als huurder betaling van de volledige huurprijs over de maanden april en mei 2020 voor het gehuurde restaurant. De huurder heeft over beide maanden de helft van de verschuldigde huurprijs betaald. Hij heeft aan verhuurder voorgesteld om 25% huurkorting en 25% opschorting van de huur tot het intrekken van de maatregelen toe te staan. Hij baseert dit voorstel op de aanwezigheid van een gebrek vanwege de gedwongen sluitin...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Onvoorziene omstandigheden, gebrek, opschorting huurpenningen, overmacht, corona

vonnis van de kantonrechter in kort geding

2 De vordering en het verweer

3 De beoordeling

BESLISSING

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
Paul Visser
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2020:2914
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16289

Verder in 2020 nr.4

 De betekenis van de arresten Meetinstructie I en II voor de aansprakelijkheid van de makelaar bij verhuur (en verkoop) bedrijfsruimte

Twee jaar geleden ging ik in een artikel in dit tijdschrift in op de betekenis van het tuchtrechtelijk oordeel in het civiele aansprakelijkheidsrecht.[2] Na een algemene uiteenzetting werd in par. ...

 Handhaving van de label C-plicht door het bevoegd gezag: bij de verhuurder of huurder? - Bekeken vanuit bestuursrechtelijk perspectief

Een kantoor mag vanaf 1 januari 2023 niet langer gebruikt worden als het niet over een geldig energielabel beschikt met een energie-index van 1,3 of beter (voorheen: ‘label C’). Dit verbod is op...

 Boilerplate bepalingen in huurovereenkomsten, in or out?

De invloed van de Anglo-Amerikaanse rechtspraktijk op het Nederlandse recht lijkt de afgelopen decennia sterk te zijn toegenomen. Dit kan onder meer worden afgeleid uit de ontwikkeling ...

 Voorwoord

Het leven wordt, met het versoepelen van de coronamaatregelen, gelukkig voor veel mensen weer wat normaler (hoewel de vraag is voor hoe lang …). In de huurrechtpraktijk zullen we naar verwac...

 Contractsoverneming en huurrecht

Deze bijdrage maakt deel uit van de cyclus ‘huur- en verbintenissenrecht’. In deze bijdrage komt het leerstuk van de contractsoverneming aan bod. Contractsoverneming is een zelfstandige...