Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 4

Jurisprudentieoverzicht

Onder redactie van mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel, met dank aan C. de Groot1

Gerechtshof2

71. Gerechtshof Amsterdam, 8 januari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:19 (schadevergoeding, toezegging verhuiskostenvergoeding) (mr. D.A.H. Segbert3 )

Appellant is een overeenkomst met Regus aangegaan voor het gebruik van een ingerichte werkplek in een business center voor de duur van één jaar. De eigenaren van het gebouw zijn voornemens het gebouw te renoveren en hebben aan Regus de
(hoofd)huur opgezegd. Regus heeft haar klanten, onder wie appellant, medegedeeld dat het center mogelijk zal sluiten in verband met de verbouwing en heeft aangeboden om de dienstverlening onder dezelfde voorwaarden voort te zetten in een van haar andere business centers. Daarop heeft appellant de overeenkomst voortijdig opgezegd, welke opzegging door Regus is geaccepteerd. In deze procedure heeft appellant een schadevergoeding alsmede vergoeding van verhuis- en inri...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Gerechtshof[2]

Rechtbank

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16290

Verder in 2020 nr.4

 De betekenis van de arresten Meetinstructie I en II voor de aansprakelijkheid van de makelaar bij verhuur (en verkoop) bedrijfsruimte

Twee jaar geleden ging ik in een artikel in dit tijdschrift in op de betekenis van het tuchtrechtelijk oordeel in het civiele aansprakelijkheidsrecht.[2] Na een algemene uiteenzetting werd in par. ...

 Handhaving van de label C-plicht door het bevoegd gezag: bij de verhuurder of huurder? - Bekeken vanuit bestuursrechtelijk perspectief

Een kantoor mag vanaf 1 januari 2023 niet langer gebruikt worden als het niet over een geldig energielabel beschikt met een energie-index van 1,3 of beter (voorheen: ‘label C’). Dit verbod is op...

 Boilerplate bepalingen in huurovereenkomsten, in or out?

De invloed van de Anglo-Amerikaanse rechtspraktijk op het Nederlandse recht lijkt de afgelopen decennia sterk te zijn toegenomen. Dit kan onder meer worden afgeleid uit de ontwikkeling ...

 Voorwoord

Het leven wordt, met het versoepelen van de coronamaatregelen, gelukkig voor veel mensen weer wat normaler (hoewel de vraag is voor hoe lang …). In de huurrechtpraktijk zullen we naar verwac...

 Contractsoverneming en huurrecht

Deze bijdrage maakt deel uit van de cyclus ‘huur- en verbintenissenrecht’. In deze bijdrage komt het leerstuk van de contractsoverneming aan bod. Contractsoverneming is een zelfstandige...