Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 4

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Overheidsmaatregelen Covid-19

Voor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met Covid-19, zie rijksoverheid.nl (zoek op onderwerpen, coronavirus-covid-19, ondernemers-en-bedrijven).

Wet- en regelgeving

Op 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) aangenomen. Zie Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord), Kamerstukken dossier 35249. De WHOA biedt ondernemingen in financiële moeilijkheden de mogelijkheid om buiten faillissement een akkoord met haar crediteuren overeen te komen, dat ook bindend is voor crediteuren die niet (geheel) met dat akkoord hebben ingestemd. Het voorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer.

Op 16 juni 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Franchise aangenomen en op 30 juni 2020 heeft ook de...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Overheidsmaatregelen Covid-19

Wet- en regelgeving

Boeken

Publicaties in tijdschriften

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. C. Otte1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16291

Verder in 2020 nr.4

 De betekenis van de arresten Meetinstructie I en II voor de aansprakelijkheid van de makelaar bij verhuur (en verkoop) bedrijfsruimte

Twee jaar geleden ging ik in een artikel in dit tijdschrift in op de betekenis van het tuchtrechtelijk oordeel in het civiele aansprakelijkheidsrecht.[2] Na een algemene uiteenzetting werd in par. ...

 Handhaving van de label C-plicht door het bevoegd gezag: bij de verhuurder of huurder? - Bekeken vanuit bestuursrechtelijk perspectief

Een kantoor mag vanaf 1 januari 2023 niet langer gebruikt worden als het niet over een geldig energielabel beschikt met een energie-index van 1,3 of beter (voorheen: ‘label C’). Dit verbod is op...

 Boilerplate bepalingen in huurovereenkomsten, in or out?

De invloed van de Anglo-Amerikaanse rechtspraktijk op het Nederlandse recht lijkt de afgelopen decennia sterk te zijn toegenomen. Dit kan onder meer worden afgeleid uit de ontwikkeling ...

 Voorwoord

Het leven wordt, met het versoepelen van de coronamaatregelen, gelukkig voor veel mensen weer wat normaler (hoewel de vraag is voor hoe lang …). In de huurrechtpraktijk zullen we naar verwac...

 Contractsoverneming en huurrecht

Deze bijdrage maakt deel uit van de cyclus ‘huur- en verbintenissenrecht’. In deze bijdrage komt het leerstuk van de contractsoverneming aan bod. Contractsoverneming is een zelfstandige...