Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 9

De nieuwe Prospectusverordening: een jaar later

mr. F. Rkhaoui, mr. R. Kroesemeijer en mr. V. Mielekamp1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Per 21 juli 2019 is de nieuwe Prospectusverordening volledig van toepassing. De Prospectusverordening is in werking getreden op 20 juli 2017 en vervangt de Prospectusrichtlijn (2003/71/EG). Door het gebruik van een verordening – die rechtstreeks van toepassing is in alle lidstaten – wordt meer convergentie bereikt en wordt de rechtszekerheid binnen de Europese Economische Ruimte vergroot. Tevens neemt de complexiteit van regelgeving af en worden nalevingskosten voor uitgevende instellingen verminderd. Het doel van de Prospectusverordening is de bescherming van de belegger en de efficiëntie van de markt te verzekeren, alsook de interne markt voor kapitaal te versterken. De Prospectusverordening is een essentiële stap om te komen tot voltooiing van de kapitaalmarktunie zoals beschreven door de Europese Commissie in het ‘Actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktunie’. De gewenste kapitaalmarktunie zal de barrière voor de toegang tot de Europese kapitaalmarkten verminderen. Omdat de Prospectusverordening nu een jaar volledig van toepassing is, is dit een geschikt moment om de eerste balans op te maken.[2] In dit artikel staan wij stil bij de onderwerpen waarop de Autoriteit Financiële Markten het meeste commentaar heeft gegeven tijdens de procedure ter goedkeuring van het prospectus in het afgelopen jaar.[3]

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De beschrijving van de risicofactoren in het prospectus

2.1. Aanvullende regelgeving risicofactoren

2.2. Specificiteit

2.3. Materialiteit

3. De samenvatting van het prospectus

3.1. Risicofactoren in de samenvatting

3.2. Essentiële-informatiedocument

3.3. Qualified working capital statement

3.4. Legal entity identifier

4. Reclame onder de nieuwe Prospectusverordening

4.1. De reikwijdte van de reclameregels

4.2. De prospectusverwijzing in online reclame

4.3. Verwijzing naar ‘goedkeuring’

4.4. Uitgebreide brochure

5. Afsluitende opmerkingen

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. F. Rkhaoui, mr. R. Kroesemeijer en mr. V. Mielekamp1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16306

Verder in 2020 nr.9

 Rondom het nieuws - De hoogte en publicatie van boetes

Sinds 2014 kan de Europese Centrale Bank (ECB) boetes opleggen aan Europese banken voor bepaalde overtredingen. De eerste twee boetes werden in 2017 opgelegd aan de Ierse bank Permanent TSB. Op ...

 De nieuwe Prospectusverordening: een jaar later

Per 21 juli 2019 is de nieuwe Prospectusverordening volledig van toepassing. De Prospectusverordening is in werking getreden op 20 juli 2017 en vervangt de Prospectusrichtlijn (2003/71/EG). Door...

 Crowdlending en zekerheden voor de crowd - Economisch empirisch onderzoek en juridische analyse

Bij kredietverlening door banken aan het midden- en kleinbedrijf (hierna: MKB) wordt standaard gewerkt met goederenrechtelijke en persoonlijke zekerheidsrechten. Deze zekerheidsrechten...

 Rechtsbescherming voor aandeelhouders van banken bij maatregelen van ECB en SRB

In het Trasta Komercbanka-arrest oordeelde het HvJ EU op 15 november 2019 dat aandeelhouders van een bank in vereffening geen rechtstreeks belang hebben om bij dat hof te ageren tegen een vergun...

 Evolutie van drie linies

Op 20 juli 2020 publiceerde het Institute of Internal Auditors (IIA), een vooraanstaande wereldwijde beroepsorganisatie voor interne accountants, een actualisering van het zogenaamde three lines of...

 Het Supervisory Review and Evaluation Process en Pillar 2-kapitaal onder de Investment Firm Directive

Met het nieuwe prudentiële regime voor beleggingsondernemingen zoals dat vanaf 26 juni 2021 van toepassing zal zijn, wordt voor de meeste ondernemingen een punt gezet achter de verplichting de s...