Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 9

Rondom het nieuws - De hoogte en publicatie van boetes

mr. S.M.C. Nuijten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Sinds 2014 kan de Europese Centrale Bank (ECB) boetes opleggen aan Europese banken voor bepaalde overtredingen. De eerste twee boetes werden in 2017 opgelegd aan de Ierse bank Permanent TSB. Op de website van de ECB zijn inmiddels 14 boetebesluiten vermeld.[1]Op 8 juli 2020 gaf het Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor het eerst zijn oordeel over vier door de ECB aan banken opgelegde boetes.[2] Drie van deze boetes werden deels vernietigd omdat de hoogte ervan onvoldoende was gemotiveerd. De vierde bleef in stand. Dat roept de vraag op welke eisen door de Europese rechter worden gesteld aan de motivering van de hoogte van de boete en de vraag of de Nederlandse financiële toezichthouders aan die eisen voldoen in hun boetepraktijk.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Europese handhaving: kader

2. Europese handhaving: praktijk

3. Vier arresten Gerecht EU

3.1. Publicatie boete

3.2. Evenredigheid hoogte boete

4. Vergelijking AFM en DNB: motivering

4.1. Publicatie boete

4.2. Motivering bestuurlijke boete

4.3. Bepalen hoogte boete

5. Verbeterpunten

5.1. Matiging verwijtbaarheid maximaal 50%

5.2. Ernst van de overtreding

5.3. Medewerking en voorkoming herhaling

6. Toekomst

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.M.C. Nuijten
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16310

Verder in 2020 nr.9

 Rondom het nieuws - De hoogte en publicatie van boetes

Sinds 2014 kan de Europese Centrale Bank (ECB) boetes opleggen aan Europese banken voor bepaalde overtredingen. De eerste twee boetes werden in 2017 opgelegd aan de Ierse bank Permanent TSB. Op ...

 De nieuwe Prospectusverordening: een jaar later

Per 21 juli 2019 is de nieuwe Prospectusverordening volledig van toepassing. De Prospectusverordening is in werking getreden op 20 juli 2017 en vervangt de Prospectusrichtlijn (2003/71/EG). Door...

 Crowdlending en zekerheden voor de crowd - Economisch empirisch onderzoek en juridische analyse

Bij kredietverlening door banken aan het midden- en kleinbedrijf (hierna: MKB) wordt standaard gewerkt met goederenrechtelijke en persoonlijke zekerheidsrechten. Deze zekerheidsrechten...

 Rechtsbescherming voor aandeelhouders van banken bij maatregelen van ECB en SRB

In het Trasta Komercbanka-arrest oordeelde het HvJ EU op 15 november 2019 dat aandeelhouders van een bank in vereffening geen rechtstreeks belang hebben om bij dat hof te ageren tegen een vergun...

 Evolutie van drie linies

Op 20 juli 2020 publiceerde het Institute of Internal Auditors (IIA), een vooraanstaande wereldwijde beroepsorganisatie voor interne accountants, een actualisering van het zogenaamde three lines of...

 Het Supervisory Review and Evaluation Process en Pillar 2-kapitaal onder de Investment Firm Directive

Met het nieuwe prudentiële regime voor beleggingsondernemingen zoals dat vanaf 26 juni 2021 van toepassing zal zijn, wordt voor de meeste ondernemingen een punt gezet achter de verplichting de s...