Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 9

Crowdlending en zekerheden voor de crowd - Economisch empirisch onderzoek en juridische analyse

prof. mr. J.W.A. Biemans en dr. R. Galema1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bij kredietverlening door banken aan het midden- en kleinbedrijf (hierna: MKB) wordt standaard gewerkt met goederenrechtelijke en persoonlijke zekerheidsrechten. Deze zekerheidsrechten dienen ertoe om de positie van de kredietverlenende bank te versterken. Het is de vraag of bij crowdlending aan het MKB en/of startups, als onderdeel van crowdfunding,2 eveneens krediet wordt verleend tegen verstrekking van zekerheidsrechten om de positie van de crowd te versterken; en zo ja, hoe de verstrekking daarvan plaatsvindt gelet op het gegeven dat niet een kredietinstelling, maar de ‘crowd’ kredietgever is en wat de belangrijkste verschillen met bancaire financiering met zekerheden zijn. Deze vragen zijn van belang gelet op het financiële belang dat inmiddels met crowdfunding gemoeid is en het belang dat de AFM hecht aan de bescherming van de crowd.3 Crowdlending aan het MKB is een relatief groot segment van de totale crowdfunding markt in Nederland. Volgens crowd...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Zekerheidsrechten bij bancaire kredietverlening

2.1. Inleiding

2.2. Goederenrechtelijke zekerheidsrechten: pand- of hypotheekrecht

2.3. Achterstelling

2.4. Persoonlijke zekerheidsrechten

2.5. Toezeggingen (bedingen)

2.6. Verrekening

3. Zekerheidsrechten bij Nederlandse crowdfunding platformen

3.1. Algemeen

4. Gebruikte zekerheidsrechten bij een groot Nederlands crowdlendingplatform

5. Analyse

6. Vestiging, beheer en uitoefening van zekerheidsrechten ten behoeve van de crowd

6.1. Achtergrond en juridisch kader

6.2. Oplossingen bij syndicated loans en obligatieleningen met zekerheden

6.3. Toepassing op de zekerhedenstructuur bij Nederlandse crowdfundingplatformen

6.4. Crowdlending en de rol van het crowdfundingplatform nader beschouwd

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. J.W.A. Biemans en dr. R. Galema1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16307

Verder in 2020 nr.9

 Rondom het nieuws - De hoogte en publicatie van boetes

Sinds 2014 kan de Europese Centrale Bank (ECB) boetes opleggen aan Europese banken voor bepaalde overtredingen. De eerste twee boetes werden in 2017 opgelegd aan de Ierse bank Permanent TSB. Op ...

 De nieuwe Prospectusverordening: een jaar later

Per 21 juli 2019 is de nieuwe Prospectusverordening volledig van toepassing. De Prospectusverordening is in werking getreden op 20 juli 2017 en vervangt de Prospectusrichtlijn (2003/71/EG). Door...

 Crowdlending en zekerheden voor de crowd - Economisch empirisch onderzoek en juridische analyse

Bij kredietverlening door banken aan het midden- en kleinbedrijf (hierna: MKB) wordt standaard gewerkt met goederenrechtelijke en persoonlijke zekerheidsrechten. Deze zekerheidsrechten...

 Rechtsbescherming voor aandeelhouders van banken bij maatregelen van ECB en SRB

In het Trasta Komercbanka-arrest oordeelde het HvJ EU op 15 november 2019 dat aandeelhouders van een bank in vereffening geen rechtstreeks belang hebben om bij dat hof te ageren tegen een vergun...

 Evolutie van drie linies

Op 20 juli 2020 publiceerde het Institute of Internal Auditors (IIA), een vooraanstaande wereldwijde beroepsorganisatie voor interne accountants, een actualisering van het zogenaamde three lines of...

 Het Supervisory Review and Evaluation Process en Pillar 2-kapitaal onder de Investment Firm Directive

Met het nieuwe prudentiële regime voor beleggingsondernemingen zoals dat vanaf 26 juni 2021 van toepassing zal zijn, wordt voor de meeste ondernemingen een punt gezet achter de verplichting de s...