Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 9

Nieuws

mr. M.P.G. van Eijck van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Consultatie wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Op 10 juni 2020 is het gewijzigde Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 ter consultatie voorgelegd. Het gewijzigde besluit strekt tot aanpassing van de procentuele verdeling van toezichtkosten van de AFM tussen de verschillende categorieën instellingen. De aanpassing komt, onder andere, voort uit een afname van de geraamde kosten voor toezicht op nieuwe toetreders als gevolg van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en een aanpassing van de toedeling van kosten voor marktmisbruiktoezicht. De consultatie is geëindigd op 7 juli 2020.

Consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2021

Op 1 juli 2020 is het Wijzigingsbesluit financiële markten 2021 ter consultatie voorgelegd. Het Wijzigingsbesluit wijzigt het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen, het Besluit prudentiële...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Consultatie wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Consultatie Wijzigingsbesluit financiële markten 2021

Wetsvoorstel Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

Consultatie Wijzigingsbesluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten

Consultatie Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen

Consultatie Wijzigingsregeling hypothecaire krediet 2020

Publicatie Algemene leidraad Wwft

Publicatie wetten, besluiten en regelingen in het Staatsblad / de Staatscourant:

Overig nationaal

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Financieel Stabiliteitscomité: voorkom dat economische crisis omslaat in financiële crisis

AFM pleit voor internationale standaard voor niet-financiële informatie in verslaggeving van grote OOB's

Rondetafelgesprek macro-economische risico's voor het financiële stelsel

AFM waarschuwt opnieuw voor dubieuze beleggingsaanbiedingen

AFM stelt toetsrente voor derde kwartaal vast

AFM publiceert aanbevelingen voor herziening AIFM-Richtlijn

AFM publiceert position paper inzake duurzaamheid

AFM publiceert rapport over bewust belonen en waarderen van medewerkers

De Nederlandsche Bank

DNBulletins

Uitfaseren E-line DNB

Stakeholders positiever over communicatie door DNB; ruimte voor verbeteringen blijft

Persbericht Financieel Stabiliteitscomité: voorkom dat economische crisis omslaat in financiële crisis

Financiële instellingen delen aanpak biodiversiteit

DNB voorziet diepe economische crisis door pandemie

Biodiversiteit leidt tot financiële risico’s

Het Network for Greening the Financial System (NGFS) publiceert klimaatscenario’s voor toekomstgerichte risicobeoordeling, gids voor klimaatscenarioanalyse en onderzoek naar impact klimaatverandering op monetair beleid

Nieuwsbrief Banken juni 2020

Nieuwsbrief Verzekeren juni 2020

Nieuwsbrief Pensioenen juni 2020

Nieuwsbrief Vermogensbeheerders juli 2020

Werkgroep Klimaatrisico: ‘bespreek als financiële instelling klimaatrisico’s met klanten’

DNB publiceert Q&A over consolidatie binnen verzekeringsgeleide financiële conglomeraten

Aantal valse eurobiljetten lager in coronacrisis

Nieuwsbrief Aanbieders van cryptodiensten juli 2020

Ministerie van Financiën

Kamerbrief MOB jaarrapportage en eindrapportage Taskforce Herziening standpunt contant geld

Beantwoording Kamervragen over mkb's die sluiten vanwege hoge toezichtkosten

Kamerbrief hypotheekschuldmonitor en update aanpak aflossingsvrije hypotheken

Kamerbrief suggesties voor aanpak van beleggingsverzekeringen

Beantwoording Kamervragen over het afsluiten van Nederlandse betaalrekeningen van Nederlanders buiten Nederland

Beantwoording Kamervragen over het terugstorten van heffingen door de AFM

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat bitcoinbedrijven sluiten door hoge toezichtkosten

Kamerbrief evaluatierapport productontwikkelingsproces

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de AFM waarschuwt voor schulden bij leasing

Aanbieding tweede voortgangsrapportage plan van aanpak witwassen

Kamerbrief inzake kabinetsreactie op initiatiefnota verduurzaming financiële sector

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Wie doet na 400 jaar het licht uit in de financiële sector’

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beantwoording Kamervragen over juridische houdbaarheid van het nieuwe pensioenstelsel

Beantwoording Kamervragen over betaling pensioenpremie bij faillissement

Kamerbrief aanbieding documenten uitwerking pensioenakkoord

Kamerbrief uitwerking pensioenakkoord

Kamerbrief hoofdlijnen effectievere Wet tegemoetkomingen loondomein

Kamerbrief contouren tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Consultatiereactie Implementatiebesluit kapitaalbuffers 2020

Gedragscode Hypothecaire Financieringen herzien

NVB pleit voor mogelijk gebruik van biometrische gegevens voor financiële diensten

Consultatiereactie Europese strategie voor duurzame financiering

Verbond van verzekeraars (VvV)

VvV ziet weeffout in pensioenakkoord

Pensioenfederatie (Pf)

Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid vragen aandacht voor ontbrekende premie bij faillissementen

Consultatiereactie Europese strategie voor duurzame financiering

COVID-19

Kamerbrief inhoud en appreciatie met betrekking tot aanpassingen van de CRR

AFM: Coronacrisis vraag om extra aandacht voor zorgvuldige klantbehandeling bij productontwikkeling en –evaluatie

AFM publiceert uitkomst enquête gevolgen COVID-19 op crowdfundingsector

Beantwoording Kamervragen over toegang van ondernemers en consumenten tot krediet

European news

European legislation and regulation

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/744

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/855

Regulation (EU) 2020/852

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/866

European Commission (EC)

EC publishes consultation on EU standard for green bonds

EC publishes final text of Delegated Regulation supplementing EMIR 2.2

Other European Developments

European Central Bank (ECB)

ECB launches public consultation on its supervisory approach to consolidation

ECB publishes guideline on definition of default for banks directly supervised by national authorities

ECB launches public consultation on the publication of compounded €STR rates

European Banking Authority (EBA)

Consultation draft RTS and ITS under the Investment Firm Regulation and Directive

EC consultation delegated legislation integrating sustainablity into UCITS, AIFMD, MIFID II, Solvency II and IDD

EBA publishes final revised technical standards to enhance quality and consistency of information for passport notifications

EBA publishes final draft RTS on identified staff for remuneration purposes

EBA publishes final draft comprehensive ITS on public disclosures and supervisory reporting

EBA launches consultation on draft RTS on default probabilities and losses given default

EBA launches consultation on draft RTS on derivative contracts

EBA reminds financial institutions to finalise preparations for Brexit

EBA and ESMA launch consultation to revise joint guidelines for assessing the suitability of members of the management body and key function holders

EBA launches consultation to revise its Guidelines on internal governance

European Securities and Markets Authority (ESMA)

ESMA publishes final report on FRANDT commercial terms for clearing services

ESMA publishes a consultation on Guidelines on outsourcing to cloud service providers

ESMA updates transparency and position limit opinions for third country venues

ESMA provides guidance on the compliance function under MiFID II

ESMA updates its opinion on ancillary activity calculations

ESMA publishes Guidelines on securitisation repository data completeness and consistency thresholds

ESMA provides guidance on waivers from pre-trade transparency

ESMA publishes the MiFID/MiFIR Annual Review Report

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

EIOPA consults on (re)insurance value chain and new business models arising from digitalisation

EIOPA launches its Solvency II Single Rulebook

COVID-19 – European developments

ECB publishes its monetary policy decisions

ESRB takes second set of actions in response to the COVID-19 pandemic

EP approves revised rules to encourage banks to lend to the COVID-19 stricken economy

Letter to the EC and ESMA regarding EMIR clearing requirements for intragroup transactions

ECB publishes its report on banks' credit underwriting standards

ESMA renews decision on lower short selling threshold

Statement of ESMA published on MiFIR open access for exchange traded derivatives

ESMA updates its annual work programme in light of COVID-19

EBA publishes first peer review of the stress tests and the resilience of DGSs

EBA extends application date of Guidelines on moratoria on loan repayments

EP adopts quick fix to CRR to boost bank lending

CRR 'Quick fix' published in the Official Journal of the EU

ESRB recommendation on restriction of distributions published in Official Journal of the EU

Notice of information on MiFIR open access published in Official Journal of the EU

EBA publishes report providing clarity on the implementation of the prudential framework

EIOPA clarifies supervisory expectations on product oversight and governance requirements

ESMA clarifies external support under MMF Regulation

EBA publishes statement on resolution planning

EC publishes a set of best practices to facilitate the COVID-19 relief measures by financial institutions

EIOPA publishes report on impact of ultra-low yields and COVID-19 on insurers

Statement of ESMA regarding the coordination on accounting for COVID-19-related rent concessions

EIOPA Supervisory Statement on Solvency II recognition of schemes based on reinsurance

EBA publishes overview of public guarantee schemes in the light of COVID-19

EBA guidelines on pragmatic 2020 SREP in the light of COVID-19

EC adopts Capital Markets Recovery Package

EIOPA publishes statement on Solvency II supervisory reporting

ECB extends recommendation banks not to pay dividends until January 2021

ECB publishes results of its COVID-19 vulnerability analysis of banks

ESMA prepares new RTS to further postpone CSDR settlement discipline

ESMA decision on temporary requirements on short positions

International developments

International Organization of Securities Commission (IOSCO)

IOSCO consults on AI/ML guidance for market intermediaries and asset managers

IOSCO publishes consultation on outsourcing principles to ensure operational resilience

IOSCO publishes Good Practices on processes for deference

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

BCBS publishes updated FAQs on Basel III

BCBS proposes amendment to capital rules for non-performing loan securitisations

BCBS finalises AML/CFT guidelines on supervisory cooperation

BCBS publishes final revisions to the credit valuation adjustment risk framework

Financial Stability Board (FSB)

FSB evaluation on the effects of too-big-to-fail reforms

Financial Action Task Force (FATF)

FATF publishes report on virtual assets and virtual asset service providers

COVID-19 – International developments

FSB statement on the impact of COVID-19 on global benchmark reform

FSB report on financial stability implications and policy measures taken

IAIS seeks feedback on the implications of COVID-19 on insurance sector

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. M.P.G. van Eijck van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16309

Verder in 2020 nr.9

 Rondom het nieuws - De hoogte en publicatie van boetes

Sinds 2014 kan de Europese Centrale Bank (ECB) boetes opleggen aan Europese banken voor bepaalde overtredingen. De eerste twee boetes werden in 2017 opgelegd aan de Ierse bank Permanent TSB. Op ...

 De nieuwe Prospectusverordening: een jaar later

Per 21 juli 2019 is de nieuwe Prospectusverordening volledig van toepassing. De Prospectusverordening is in werking getreden op 20 juli 2017 en vervangt de Prospectusrichtlijn (2003/71/EG). Door...

 Crowdlending en zekerheden voor de crowd - Economisch empirisch onderzoek en juridische analyse

Bij kredietverlening door banken aan het midden- en kleinbedrijf (hierna: MKB) wordt standaard gewerkt met goederenrechtelijke en persoonlijke zekerheidsrechten. Deze zekerheidsrechten...

 Rechtsbescherming voor aandeelhouders van banken bij maatregelen van ECB en SRB

In het Trasta Komercbanka-arrest oordeelde het HvJ EU op 15 november 2019 dat aandeelhouders van een bank in vereffening geen rechtstreeks belang hebben om bij dat hof te ageren tegen een vergun...

 Evolutie van drie linies

Op 20 juli 2020 publiceerde het Institute of Internal Auditors (IIA), een vooraanstaande wereldwijde beroepsorganisatie voor interne accountants, een actualisering van het zogenaamde three lines of...

 Het Supervisory Review and Evaluation Process en Pillar 2-kapitaal onder de Investment Firm Directive

Met het nieuwe prudentiële regime voor beleggingsondernemingen zoals dat vanaf 26 juni 2021 van toepassing zal zijn, wordt voor de meeste ondernemingen een punt gezet achter de verplichting de s...