Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 9

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher,
mr. R.J.C. Goudswaard, mr. E. Kempenaar, mr. N. van der Meer Mohr,
mr. T.B. Klerks, mr. N. Dekker en mr. W.M.A. Pronk1 2

Hoge Raad

Hoge Raad

10 juli 2020

ECLI:NL:HR:2020:1274 en ECLI:NL:HR:2020:1276

Immobile Securities N.V. (‘Immobile’)/Promontoria Holding 107 B.V. (e.a.) (‘Promontoria’) en Alegre Beheer B.V. (e.a.) (‘Alegre’)/ Promontoria Holding 107 B.V.

Inzake: Prejudiciële vragen, overdraagbaarheid vordering van een bank uit geldlening aan een niet-bank, zorgplicht - WP

De rechtbank Amsterdam heeft in twee procedures prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. In beide dossiers zijn de feiten vergelijkbaar. Van Lanschot Kempen is zakelijke vastgoedleningen aangegaan met Immobile en Alegre. De bank wilde deze leningsovereenkomsten overdragen aan Promontoria, een partij zonder bankvergunning. Voor een dergelijke contracts...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Hoge Raad

Hoge Raad

10 juli 2020

ECLI:NL:HR:2020:1274 en ECLI:NL:HR:2020:1276

Immobile Securities N.V. (‘Immobile’)/Promontoria Holding 107 B.V. (e.a.) (‘Promontoria’) en Alegre Beheer B.V. (e.a.) (‘Alegre’)/ Promontoria Holding 107 B.V.

Inzake: Prejudiciële vragen, overdraagbaarheid vordering van een bank uit geldlening aan een niet-bank, zorgplicht - WP

Gerechtshoven

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

26 mei 2020

ECLI:NL:GHSHE:2020:1639

(Appellante / Crowdfund N.V. (‘geïntimeerde’)

Inzake: . . …………… ……….. – EK

Gerechtshof Den Haag

16 juni 2020

ECLI:NL:GHDHA:2020:1180

(Appellant / ING Bank N.V. ('ING'))

Inzake: ……………. ……………………….. …………….. - RG

Rechtbanken

Rechtbank Amsterdam

28 mei 2020

ECLI:NL:RBAMS:2020:2733

(Eiseressen 1 tot en met 7 (‘de Doelvennootschappen’) / Citco Bank Nederland B.V. (‘Citco Bank’))

Inzake: ………………. …………………………… ……………………………… – EK

Rechtbank Gelderland

24 juni 2020

ECLI:NL:RBGEL:2020:3039

(Vereniging Woekerpolis.nl, Consumentenbond (gezamenlijk ‘Vereniging c.s.’), [eiser 3] en [eiser 4] (gezamenlijk ‘Eisers’) / Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. (‘Achmea’))

Inzake: collectieve procedure over beleggingsverzekeringen Vermogensgroeiplan en OpmaatVerzekeringen, informatieverstrekking en voorlichting, aanvullende zorgplicht, toetsingskader in het licht van Hof van Justitie EU jurisprudentie – NMM

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

14 juli 2020

ECLI:NL:RBZWB:2020:3052

(verzoekster / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda (het ‘College’))

Inzake: toewijzen verzoek verwijderen op naam geregistreerde codering bij het BKR – SU

Rechtbank Amsterdam

15 april 2020

ECLI:NL:RBAMS:2020:2729

(Eiseres / ING BANK N.V. (‘ING’))

Inzake: zorgplicht, overkreditering – AG

Rechtbank Midden-Nederland

22 mei 2020

ECLI:NL:RBMNE:2020:2087

(Eiseres / ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. (‘ABN AMRO’))

Inzake: overkreditering – CR

Rechtbank Rotterdam

17 juli 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:6328

(DeGiro B.V. (‘DeGiro’)/Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’))

Inzake: last onder dwangsom ex art. 4:11 Wft. Dwangsom voor drie lastonderdelen is verbeurd (vermogensscheiding, belangenverstrengeling en -conflicten). Besluit tot opleggen van last onder dwangsom mag worden gepubliceerd – TK

Rechtbank Rotterdam

26 juni 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:5780

(Curatoren DSB Bank N.V. (‘Eisers’) / Gedaagde)

Inzake: ……….. ………………….. …………….. - RG

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16311

Verder in 2020 nr.9

 Rondom het nieuws - De hoogte en publicatie van boetes

Sinds 2014 kan de Europese Centrale Bank (ECB) boetes opleggen aan Europese banken voor bepaalde overtredingen. De eerste twee boetes werden in 2017 opgelegd aan de Ierse bank Permanent TSB. Op ...

 De nieuwe Prospectusverordening: een jaar later

Per 21 juli 2019 is de nieuwe Prospectusverordening volledig van toepassing. De Prospectusverordening is in werking getreden op 20 juli 2017 en vervangt de Prospectusrichtlijn (2003/71/EG). Door...

 Crowdlending en zekerheden voor de crowd - Economisch empirisch onderzoek en juridische analyse

Bij kredietverlening door banken aan het midden- en kleinbedrijf (hierna: MKB) wordt standaard gewerkt met goederenrechtelijke en persoonlijke zekerheidsrechten. Deze zekerheidsrechten...

 Rechtsbescherming voor aandeelhouders van banken bij maatregelen van ECB en SRB

In het Trasta Komercbanka-arrest oordeelde het HvJ EU op 15 november 2019 dat aandeelhouders van een bank in vereffening geen rechtstreeks belang hebben om bij dat hof te ageren tegen een vergun...

 Evolutie van drie linies

Op 20 juli 2020 publiceerde het Institute of Internal Auditors (IIA), een vooraanstaande wereldwijde beroepsorganisatie voor interne accountants, een actualisering van het zogenaamde three lines of...

 Het Supervisory Review and Evaluation Process en Pillar 2-kapitaal onder de Investment Firm Directive

Met het nieuwe prudentiële regime voor beleggingsondernemingen zoals dat vanaf 26 juni 2021 van toepassing zal zijn, wordt voor de meeste ondernemingen een punt gezet achter de verplichting de s...