Tijdschrift voor Compliance 2020 nr. 5

Welke rol speelt CBCR in het kader van transparantie?

mr. I.T. van den Berg en M. Rabenort

De auteurs onderzoeken welke rol CBCR speelt in het kader van transparantie. Zij geven eerst aan wat CBCR is en welk probleem het tracht op te lossen, en bespreken vervolgens een aantal perspectieven van de effecten van CBCR op transparantie. Zij concluderen dat CBCR weinig tot geen toegevoegde waarde heeft voor de Belastingdienst van het land waar het hoofdkantoor van de multinational is gevestigd. Specifiek beoordelen zij die vraag voor de Nederlandse Belastingdienst. Vervolgens onderzoeken zij

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

of de CBCR-rapportage voor buitenlandse belastingdiensten wel effectief is. Zij concluderen dat de CBCR-rapportage wel degelijk veel inzicht geeft in het gebruik door multinationals van fiscale structuren waarvan het BEPS initiatief het einde nastreeft. Of de CBCR-rapportage ook effectief leidt tot een betere risicoselectie voor het vaststellen van de juiste verrekenprijzen door die Belastingdiensten is minder duidelijk en waarschijnlijk. Vervolgens wordt door de auteurs besproken welke inzichten kunnen worden afgeleid uit de belangwekkende analyse die het Ministerie van Financiën heeft gepubliceerd van de CBCR data van de 155 Nederlandse multinationals over 2016. Ten slotte wordt uitgewerkt op welke wijze individuele publicatie van de CBCR rapportage kan bijdragen aan verdere toename van transparantie. De auteurs concluderen dat deze verschillende perspectieven tot verschillende waarderingen leiden van de rol die CBCR speelt in het kader van transparantie, en dat in het algemeen kan worden geconcludeerd dat CBCR haar doel niet helemaal raakt, maar zeker een waardevolle bouwsteen is voor transparantie.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. I.T. van den Berg en M. Rabenort
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16367

Verder in 2020 nr.5

 Redactioneel

Transparantie Voor u ligt een nieuwe editie van het Tijdschrift van Compliance. Een tijdschrift dat u al twintig jaar informeert over de relevante ontwikkelingen op he...

 Heading into the future of compliance

Interview met Sharon Oded, Frank Segers and Annemarije Schoonbeek   Tijdschrift voor Compliance celebrates its 20th anniversary. Alongside

 De compliance officer anno 2020 – risky business?

Strafrechtelijke aansprakelijkheidsrisico’s voor compliance officers: een internationaal perspectief.    Ondernemingen die – in welke sector dan ...

 Standaardisatie en transparantie bij duurzame obligaties

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds beter te merken.1 Daarom worden steeds meer maatregelen genomen om een duurzamere koers te volgen. In december 2015 werd een mijlpaal ber...

 Consumentenbescherming gaat verder dan transparantie

Interview met Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid Autoriteit Consument & Markt. De sterk groeiende online consumentenbestedingen zijn de Autoriteit Consum...

 Transparantie en beeldvorming

Drie jaren geleden bracht ik met vrienden een bezoek aan de Biënnale in Venetië. De Biënnale is een moderne kunstmanifestatie die daar om het jaar gehouden wordt. I...

 Conduct risk, de heilige graal van compliance

Hoe grip te krijgen op het gedrag van medewerkers? Uit het nieuws van de afgelopen tijd lijkt deze vraag ‘de heilige graal’ te zijn waar iedereen in organisaties naar op zo...

 Goede prestaties en een integere cultuur gaan hand in hand, met transparantie als de sleutel

Transparantie is booming. Zowel klanten als medewerkers vragen om organisaties die openheid geven. Transparantie wordt ook afgedwongen door de overheid via wetten en regelgeving. ...

 Welke rol speelt CBCR in het kader van transparantie?

De auteurs onderzoeken welke rol CBCR speelt in het kader van transparantie. Zij geven eerst aan wat CBCR is en welk probleem het tracht op te lossen, en bespreken vervolgens een aanta...