Tijdschrift voor Compliance 2020 nr. 5

De compliance officer anno 2020 – risky business?

mr. G.M. Verhage en mr. M. ’t Sas

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Strafrechtelijke aansprakelijkheidsrisico’s voor compliance officers: een internationaal perspectief.    Ondernemingen die – in welke sector dan ook – opereren vanuit Nederland zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met toenemende, complexe regelgeving en handhaving op het gebied van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Met de komst van verreikende anti-bribery & corruption wetgeving in landen als de VS, het VK en Frankrijk geldt dit in het bijzonder voor ondernemingen die ook buiten de Nederlandse grenzen actief zijn. Daar komt bij dat uit recente, spraakmakende handhavingsoperaties blijkt dat nationale opsporings- en handhavingsautoriteiten in de aanpak van financieel-economische criminaliteit steeds gecoördineerder te werk gaan door actieve samenwerking met hun buitenlandse evenknieën.1 Hierbij valt op dat autoriteiten steeds vaker focussen op de rol van individuen bij (het nalaten maatregelen te treffen ter voorkoming van) vermeende misstanden binnen de verdachte onderneming. In comes the compliance officer… Zo deed de New York City Bar Association begin dit jaar onderzoek naar de toenemende handhaving jegens compliance officers, en de daaruit voortvloeiende zorgen bij deze professionals in de VS. Op basis van de onderzoeksresultaten deed zij een oproep aan Amerikaanse handhavingsautoriteiten om meer duidelijkheid te verschaffen over de verwachtingen en eisen die zij aan compliance officers stelt.2 Een alarmerende bevinding uit het rapport luidt:

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. G.M. Verhage en mr. M. ’t Sas
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/16361

Verder in 2020 nr.5

 Redactioneel

Transparantie Voor u ligt een nieuwe editie van het Tijdschrift van Compliance. Een tijdschrift dat u al twintig jaar informeert over de relevante ontwikkelingen op he...

 Heading into the future of compliance

Interview met Sharon Oded, Frank Segers and Annemarije Schoonbeek   Tijdschrift voor Compliance celebrates its 20th anniversary. Alongside

 De compliance officer anno 2020 – risky business?

Strafrechtelijke aansprakelijkheidsrisico’s voor compliance officers: een internationaal perspectief.    Ondernemingen die – in welke sector dan ...

 Standaardisatie en transparantie bij duurzame obligaties

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds beter te merken.1 Daarom worden steeds meer maatregelen genomen om een duurzamere koers te volgen. In december 2015 werd een mijlpaal ber...

 Consumentenbescherming gaat verder dan transparantie

Interview met Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid Autoriteit Consument & Markt. De sterk groeiende online consumentenbestedingen zijn de Autoriteit Consum...

 Transparantie en beeldvorming

Drie jaren geleden bracht ik met vrienden een bezoek aan de Biënnale in Venetië. De Biënnale is een moderne kunstmanifestatie die daar om het jaar gehouden wordt. I...

 Conduct risk, de heilige graal van compliance

Hoe grip te krijgen op het gedrag van medewerkers? Uit het nieuws van de afgelopen tijd lijkt deze vraag ‘de heilige graal’ te zijn waar iedereen in organisaties naar op zo...

 Goede prestaties en een integere cultuur gaan hand in hand, met transparantie als de sleutel

Transparantie is booming. Zowel klanten als medewerkers vragen om organisaties die openheid geven. Transparantie wordt ook afgedwongen door de overheid via wetten en regelgeving. ...

 Welke rol speelt CBCR in het kader van transparantie?

De auteurs onderzoeken welke rol CBCR speelt in het kader van transparantie. Zij geven eerst aan wat CBCR is en welk probleem het tracht op te lossen, en bespreken vervolgens een aanta...