Tijdschrift voor Compliance

2020 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

Sharon Oded

Redactie

Joris J. Blaauw
Karen F. Fluks
Jörgen Hofstra
Arend Koper
Edward Nkune
Maria Pia Sacco
Ebbe Rogge
Annemarije B. Schoonbeek
Danny V. Smit
Bartheke Weerstra
Anne-Claire L. Wilmink

Vaste medewerkers

Edgar D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

Frank T.G.J. Segers

Inleiding

Redactioneel

Karen Fluks en Joris Blaauw

Transparantie Voor u ligt een nieuwe editie van het Tijdschrift van Compliance. Een tijdschrift dat u al twintig jaar informeert over de relevante ontwikkelingen op het gebied van compliance. Voor deze editie is het thema ‘Transparantie’. Transparency, transparantie of openheid kan organisaties helpen. Immers als er openheid is naar alle betrokkenen over het (gewenste) gedrag, de informatie die wordt verstrekt en de doel van het handelen, dan voorkomen we mogelijk non-compliance. Immers, wanneer mensen of organisaties niet t... ...lees meer

Artikel

Heading into the future of compliance

drs. D. Mijnheer

Interview met Sharon Oded, Frank Segers and Annemarije Schoonbeek   Tijdschrift voor Compliance celebrates its 20th anniversary. Alongside this milestone, the magazine welcomes a new chief editor: Sharon Oded, who has worked in the field of compliance for over 20 years. In an interview together with two former chief editors ad interim, Frank Segers and Annemarije Schoonbeek, he discusses major developments in the field of compliance. How can we describe the past, where are we currently, and in which direct... abonneren of dit artikel kopen.

Standaardisatie en transparantie bij duurzame obligaties

mr. R. Kroesemeijer, dr. ir. E. Rogge en drs. J. Veenker

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds beter te merken.1 Daarom worden steeds meer maatregelen genomen om een duurzamere koers te volgen. In december 2015 werd een mijlpaal bereikt: 195 landen sloten de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering.2 Ook werd de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties goedgekeurd. 3 In deze Agenda 2030 staan maar liefst 17 doelstellingen, de zogenaamde Sustainable Development Goals, die als leidraad dienen voor een duurzame ontwikkeling. Ook op nationaal niveau vinden er relevante ontwikkel... abonneren of dit artikel kopen.

De compliance officer anno 2020 – risky business?

mr. G.M. Verhage en mr. M. ’t Sas

Strafrechtelijke aansprakelijkheidsrisico’s voor compliance officers: een internationaal perspectief.    Ondernemingen die – in welke sector dan ook – opereren vanuit Nederland zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met toenemende, complexe regelgeving en handhaving op het gebied van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Met de komst van verreikende anti-bribery & corruption wetgeving in landen als de VS, het VK en Frankrijk geldt dit in het bijzonder voor ondernemingen die ook buiten de Ned... abonneren of dit artikel kopen.

Consumentenbescherming gaat verder dan transparantie

drs. D. Mijnheer

Interview met Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid Autoriteit Consument & Markt. De sterk groeiende online consumentenbestedingen zijn de Autoriteit Consument & Markt niet ontgaan. Het is tijd, oordeelde men daar, het toezicht op online consumentenbescherming te verstevigen. Niet ten onrechte: Booking.com en verschillende energieleveranciers maakten zich schuldig aan misleiding en eind vorig jaar ondernam de ACM al actie tegen deze ondernemingen. Meer inzicht in wat de ACM precies verstaat onder ‘oneerlijke hand... abonneren of dit artikel kopen.

Transparantie en beeldvorming

J. Röselaers

Drie jaren geleden bracht ik met vrienden een bezoek aan de Biënnale in Venetië. De Biënnale is een moderne kunstmanifestatie die daar om het jaar gehouden wordt. Iedere keer wordt een vooraanstaand iemand uit de wereld van de moderne kunst uitgenodigd om de tentoonstelling samen te stellen. In 2017 was dat Christine Macel, hoofdconservator van het Centre Pompidou in Parijs. Eén van de kunstwerken maakte meteen een geweldige indruk op mij. Het was een eigenlijk heel eenvoudige installatie in een grote, volkomen donke... abonneren of dit artikel kopen.

Conduct risk, de heilige graal van compliance

prof. dr. S.C. Bleker-van Eyk en F. Janssen MSc

Hoe grip te krijgen op het gedrag van medewerkers? Uit het nieuws van de afgelopen tijd lijkt deze vraag ‘de heilige graal’ te zijn waar iedereen in organisaties naar op zoek is. De risico’s die het gedragsrisico (Conduct risk) met zich meebrengt zijn legio. De kranten staan bol van voorbeelden hoe gedrag leidt tot schade aan klanten met als gevolg onder andere boetes en waar mogelijk zelfs vervolging. De auteurs gaan in dit artikel op zoek naar de ‘Heilige Graal’ met als doel een schatkaart te tekenen om de lezer dich... abonneren of dit artikel kopen.

Goede prestaties en een integere cultuur gaan hand in hand, met transparantie...

Transparantie is booming. Zowel klanten als medewerkers vragen om organisaties die openheid geven. Transparantie wordt ook afgedwongen door de overheid via wetten en regelgeving. De toegenomen aandacht voor openheid is een bredere trend. Zie bijvoorbeeld het Top 10 Ethics & Compliance Trends Report 2019 van Navex.1 Daarin valt te lezen dat transparantie de uitdagingen en kansen bepaalt van onze industrie, of het nu gaat om gegevensgebruik en privacy, de aanpak van seksuele intimidatie of mensenrechten. Werknemers en klanten kijken abonneren of dit artikel kopen.

Welke rol speelt CBCR in het kader van transparantie?

mr. I.T. van den Berg en M. Rabenort

De auteurs onderzoeken welke rol CBCR speelt in het kader van transparantie. Zij geven eerst aan wat CBCR is en welk probleem het tracht op te lossen, en bespreken vervolgens een aantal perspectieven van de effecten van CBCR op transparantie. Zij concluderen dat CBCR weinig tot geen toegevoegde waarde heeft voor de Belastingdienst van het land waar het hoofdkantoor van de multinational is gevestigd. Specifiek beoordelen zij die vraag voor de Nederlandse Belastingdienst. Vervolgens onderzoeken zij of de CBCR-rapportage voor buitenlandse belastingdie... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS