Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 6

Als een extra huurprijs voor een uitbreiding van het gehuurde wordt overeengekomen, kwalificeert dit dan als een nadere huurprijsvaststelling? Het vervolg

mr. M. van Heeren1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In 2018 heb ik in nummer 5 van dit tijdschrift een artikel over dit onderwerp geschreven.2 Op dat moment hadden twee kantonrechters in Lelystad vonnissen3 gewezen over de vraag of afspraken over een uitbreiding van het gehuurde waarvoor een extra huurprijs was overeengekomen, als een nadere huurprijsvaststelling moest worden gezien. Dit heeft dan als consequentie dat op grond van art. 7:303 lid 1 sub BW weer 5 jaar moet worden gewacht voordat de huurprijs opnieuw kan worden herzien. Beide kantonrechters kwamen mijns inziens ten onrechte tot een bevestigend oordeel. Het hoger beroep in de zaak Ahold/Weernekers was ten tijde van de publicatie van mijn artikel bij het hof Arnhem-Leeuwarden aanhangig en dit hof heeft op 28 mei 2019 een arrest gewezen, dat nog niet in dit tijdschrift is behandeld. Daarom schrijf ik graag dit vervolg op mijn eerdere artikel.

2. Uitgangspunt is vrijheid bij het (nader) vaststellen van de huurprijs

Uitgangspunt i...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Uitgangspunt is vrijheid bij het (nader) vaststellen van de huurprijs

3. Aanpassing huurprijs is van verwaarloosbare betekenis

4. Uitleg nadere huurprijsvaststelling als bedoeld in sub b

5. Ten slotte

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. van Heeren1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16505

Verder in 2020 nr.6

 Voorwoord

Na vrijwel vanaf het prille begin bij het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte betrokken te zijn geweest, mocht ik in de zomer van 2015 het stokje van hoofdredacteur overnemen van Marry de Gaa...

 De belangenafweging in kader van de beëindigingsprocedure (II)

Ten tijde van het schrijven van dit artikel is het op de kop af 13 jaar geleden dat ik mijn gedachten liet gaan over de jurisprudentie aangaande de belangenafweging in het kader van de beëi...

 Verbintenissen uit andere bron dan overeenkomst of onrechtmatige daad

1. Introductie van de verbintenissen uit de wet, anders dan uit onrechtmatige daad Dit artikel maakt deel uit van de cyclus huur- en verbintenissenrecht. In deze cyclus wordt aandacht besteed aan d...

 Contractuele bestemming versus het bestemmingsplan: nietige huurovereenkomst?

Het lijkt een gevaarlijke eenvoud te hebben: met de regels van het bestemmingsplan in de hand kan een geslaagd beroep worden gedaan op de nietigheid van de gehele huurovereenkomst. Waardoor niet al...

 Als een extra huurprijs voor een uitbreiding van het gehuurde wordt overeengekomen, kwalificeert dit dan als een nadere huurprijsvaststelling? Het vervolg

In 2018 heb ik in nummer 5 van dit tijdschrift een artikel over dit onderwerp geschreven.[2] Op dat moment hadden twee kantonrechters in Lelystad vonnissen[3] gewezen over de vraag of ...

 Jurisprudentieoverzicht

  Onder redactie van mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel[1]

 Actualiteiten

Voor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met COVID-19, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderne...