Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2022 nr. 1

Art. 7:303 BW en bijzondere huurprijsbedingen

mr. A. Bergers-Kemp1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De huurprijsvaststellingsregeling in art. 7:303 en 304 BW is bepaald niet nieuw, maar blijft boeien. De regeling laat nog altijd ruimte voor discussie, getuige de rechtspraak over dit onderwerp. Aanleiding om dit artikel te schrijven zijn twee uitspraken van vorig jaar, één over de (ontbrekende) invloed van een (vast, hoog) indexeringsbeding op de door de rechter nader vast te stellen huurprijs2 en één over de geldigheid van een op voorhand gemaakte prijsafspraak voor de verlengingsperiode.3 Welke invloed hebben deze en enkele andere huurprijsbedingen in een huurprijsvaststellingsprocedure? In dit artikel schets ik eerst (op hoofdlijnen)4 de 303- regeling en daarna geef ik antwoord op deze vragen.

1. De wettelijke huurprijsvaststellingsregeling

1.1. Pijler huurbescherming

De bescherming van de huurder van 290-bedrijfsruimte bestaat uit twee pijlers, huurbeëindigingsbescherming en huurprijsbescherming. Het ene is zonder het ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De wettelijke huurprijsvaststellingsregeling

1.1. Pijler huurbescherming

1.2. Periodieke vaststelling

1.2.1. Wanneer aanpassen

1.2.2. De maatstaf

1.3. Semi-dwingend recht

2.  Wettelijke procedure

3. Bijzondere huurprijzen en huurprijsbedingen

3.1. Bijzondere aanvangshuurprijs

3.2. Huurprijsafspraak voor verlengingsperiode

3.3. Indexeringsclausule

3.4. Omzethuurprijs

4. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. Bergers-Kemp1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17100

Verder in 2022 nr.1

 Voorwoord

Op 24 december 2021 kwam de langverwachte prejudiciële beslissing van de Hoge Raad waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of en, zo ja, op welke manier de huurprijs kan worden verminderd al...

 Het Didam-arrest en de gevolgen voor privaatrechtelijke overeenkomsten

In het 'baanbrekende' arrest van 26 november 2021[2] (hierna: het 'Didam-arrest') heeft de Hoge Raad (contrair aan de conclusie van de P-G) geoordeeld dat overheden bij de verkoop van onroerend goe...

 Art. 7:303 BW en bijzondere huurprijsbedingen

De huurprijsvaststellingsregeling in art. 7:303 en 304 BW is bepaald niet nieuw, maar blijft boeien. De regeling laat nog altijd ruimte voor discussie, getuige de rechtspraak over dit onderwerp. Aa...

 Een huurovereenkomst met een maandhuur van € 10.000,- of meer? Wwft-plicht!

Op 1 november 2021 is de leidraad 'Richtlijnen voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken' aangepast en ter consultatie aangeboden (de 'Leidraad M&T').[2] Een goed moment om stil te st...

 Actualiteiten

Overheidsmaatregelen COVID-19 Met ingang van 26 januari 2022 zijn een groot aantal corona maatregelen (gedeeltelijk) aangepast. Zie voor de meest actuele informatie omtrent de financiële rege...