Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021 nr. 6

Corona-huurkortingen en huurprijsvaststelling

mr. T.S.M. Fraai en mr. F.M.H.C. Sarneel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Heeft het toekennen van huurkorting vanwege de coronapandemie gevolgen voor de nadere huurprijsvaststelling ex artikel 7:303 BW?

Dat de coronapandemie naast gezondheidsvraagstukken ook op juridisch vlak veel consequenties heeft gehad, staat inmiddels wel vast. In nummer 4 van dit tijdschrift hebben Thérèse Fraai en Fabian Raven een artikel geschreven over corona-huurkortingen en de concerngarantie. Los van de vraag of de vrijheidsbeperkende maatregelen, in dit specifieke geval de gebruiksbeperkingen ten aanzien van bepaalde huurpanden, een gebrek dan wel een onvoorziene omstandigheid opleveren die tijdelijk tot een huurkorting kunnen leiden, speelt de vraag of deze maatregelen ook andere verdergaande consequenties kunnen hebben in bepaalde huurverhoudingen. We denken bijvoorbeeld aan de vraag of de huurkortingen die aan huurders zijn toegekend vanwege (de gevolgen van) de coronapandemie invloed kunnen hebben op de nadere huurprijsvaststelling als bedoeld in artike...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Heeft het toekennen van huurkorting vanwege de coronapandemie gevolgen voor de nadere huurprijsvaststelling ex artikel 7:303 BW?

1. Nadere huurprijsvaststelling

2. Varianten coronakorting

2.1. Grondslagen en bijbehorend rechtsgevolg

2.2. Hoogte van de korting – verschil in berekeningsmethodiek

2.3. Consequentie voor huurprijzen van vergelijkbare panden

3. De huurprijs die zich heeft voorgedaan

3.1. Algemeen

3.2. Huurprijsbegrip artikel 7:303 lid 1 sub b BW

3.3. Artikel 7:303 lid 4 BW: onderhoud en nadere huurprijsvaststelling

3.4. Conclusie ten aanzien van coronakorting

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. T.S.M. Fraai en mr. F.M.H.C. Sarneel1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17037

Verder in 2021 nr.6

 Voorwoord

Nadat de coronamaatregelen waren opgeheven en de economie grotendeels weer volop draaide, is het coronavirus weer opgelaaid. Sinds medio november 2021 zijn door de overheid daarom opnieuw maatregel...

 De opkomst van 'dark stores' vanuit huurrechtelijk en publiekrechtelijk perspectief

  Het afhalen en laten bezorgen van boodschappen en andere producten heeft – versneld door de COVID-19-pandemie – de voorbije jaren een enorme vlucht genomen en is inmiddels niet meer weg te denken...

 De bruikbaarheid van de 403-verklaring in het huurrecht

Over het algemeen moeten huurders zekerheid verstrekken voor de nakoming van hun verplichtingen uit de huurovereenkomst. Een vorm van zekerheid is de '403-verklaring', die haar naam dankt aan art. ...

 Corona-huurkortingen en huurprijsvaststelling

Heeft het toekennen van huurkorting vanwege de coronapandemie gevolgen voor de nadere huurprijsvaststelling ex artikel 7:303 BW? Dat de coronapandemie naast gezondheidsvraagstukken ook op juridisch...

 Procedurele incidenten in het huurrecht

Dit jaar zijn in dit tijdschrift al diverse artikelen verschenen over procesrechtelijke onderwerpen in het huurrecht. Zo schreef Jongbloed over de bevoegdheid van de kantonrechter om (meer) huurzak...

 Actualiteiten

 Overheidsmaatregelen COVID-19Gelet op de huidige corona maatregelen, die in ieder geval tot 14 januari 2022 zullen gelden, heeft het kabinet de coronasteun voor ondernemers tot en met maart 2022 ...