Tijdschrift voor Internetrecht 2021 nr. 1

Wet- en regelgeving

mr. H.W. Roerdink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

EU

Op 1 december 2020 is de voorgestelde implementatie van richtlijn 2019/713/EU gepubliceerd. De implementatie vervangt het huidige Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad, dat vanwege technologische en maatschappelijke ontwikkelingen verouderd is. Met de richtlijn wordt beoogd te voorzien in een helder, robuust en techniekneutraal (en toekomstbestendig) verplichtend kader voor nationale wetgeving. De implementatie van de richtlijn leidt tot een aantal aanscherpingen van de computer- en valsheidsdelicten. Het strafmaximum van enkele computerdelicten wordt verhoogd in gevallen waarin die misdrijven betrekking hebben op betaalinstrumenten of zijn gepleegd met het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling.

Bron: https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20201201/memorie_van_toelichting/info

NL

Op 1 december 2020 is de voorgestelde implementatie van richtlijn 2019/713/E...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. H.W. Roerdink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16543

Verder in 2021 nr.1

 Blij met internet! En blij met internetrecht

Laten we het jaar eens positief beginnen. Ongekende tijden, niet alleen voor wat betreft het onrecht waartoe onze uitvoeringsinstanties kennelijk in staat zijn zonder dat de rechter ze (tot 23 o...

 Gezichtsherkenning in supermarkten: is het einde in zicht?

Een Nederlandse supermarkt is op de vingers getikt door de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens, vanwege vermeend onrechtmatig gebruik van gezichtsherkenning in de supermarkt. Waarom m...

 Schrems II: déjà vu all over again

De Schrems II-uitspraak is uitgebreid besproken in verschillende vaktijdschriften en andere media.[2] De uitspraak was niet onverwacht maar leidde wel tot vele praktische en meer principiële vragen...

 Opinie - Internet, grondrechten en rechtstaat

Discussies over grondrechten en de rechtstaat blijven de gemoederen bezig houden. In ons land was daar de mogelijke aantasting van de rechtstaat zoals de VVD die in haar verkiezingsprogramma voorst...

 Signaleringen

OverigKritiek op Sleepwet vanuit de overheidDe Evaluatiecommissie Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ECW) heeft haar bevindingen gepubliceerd over de Sleepwet. De EWC concludeert dat de w...

 Wet- en regelgeving

EUOp 1 december 2020 is de voorgestelde implementatie van richtlijn 2019/713/EU gepubliceerd. De implementatie vervangt het huidige Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad, dat vanwege technologische...

 Jurisprudentie

OverigRechtbank Amsterdam 2 oktober 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5820 (onrechtmatige perspublicatie vlog)InhoudsindicatieCiviel recht, onrechtmatige perspublicatie vlog, afwegingen art. 10-8EVRM., onre...