Tijdschrift voor Internetrecht

2021 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal
mr. J.J.H. Vos

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

Artikel

Blij met internet! En blij met internetrecht

dr. mr. M. van der Linden1

Laten we het jaar eens positief beginnen. Ongekende tijden, niet alleen voor wat betreft het onrecht waartoe onze uitvoeringsinstanties kennelijk in staat zijn zonder dat de rechter ze (tot 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3536 ) een strobreed in de weg legde, maar ook voor de beperking van onze grondrechten. Op het moment van schrijven (21 januari 2021) hangt er serieus een avondklok boven ons hoofd. Zoals onze zuiderburen zeggen: blijf in uw kot! Ik prijs mij zeer gelukkig met: een prima kot, een stabiele relatie, werk dat zich uitstekend via internet laat doen en niet op de to... abonneren of dit artikel kopen.

Gezichtsherkenning in supermarkten: is het einde in zicht?

mr. I.C. Chao1

Een Nederlandse supermarkt is op de vingers getikt door de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens, vanwege vermeend onrechtmatig gebruik van gezichtsherkenning in de supermarkt. Waarom mocht dat niet? En wanneer mag een supermarkt wel gezichtsherkenning toepassen? Als het aan de Autoriteit Persoonsgegevens ligt, mag gezichtsherkenning alleen worden gebruikt voor de beveiliging van bijvoorbeeld kerncentrales. Wordt de lat daarmee niet te hoog gelegd? Dit artikel werpt een verdere blik op deze vraag. 1. Gezichtsherkenning wordt al in het dagelijkse leven toegepast abonneren of dit artikel kopen.

Schrems II: déjà vu all over again

prof. mr. G.J. Zwenne en mr. B.D.P. van der Eijk1

De Schrems II-uitspraak is uitgebreid besproken in verschillende vaktijdschriften en andere media.[2] De uitspraak was niet onverwacht maar leidde wel tot vele praktische en meer principiële vragen over wat we moeten met gegevensbescherming in een wereld waarin landsgrenzen er steeds minder toe doen. In deze bijdrage gaan we in op de uitspraak, geven we onze gedachten over de betekenis ervan en wat we ermee aan moeten.   1. Inleiding We doen Max Schrems tekort als we hem alleen maar opvatten als een privacy rockstar.[3] Ongetwijfeld is niet iedereen het ee... abonneren of dit artikel kopen.

Opinie - Internet, grondrechten en rechtstaat

mr. R.J.J. Westerdijk1

Discussies over grondrechten en de rechtstaat blijven de gemoederen bezig houden. In ons land was daar de mogelijke aantasting van de rechtstaat zoals de VVD die in haar verkiezingsprogramma voorstelde om de rol van rechters bij de toetsing aan internationale verdragen te beperken, en ook de doorwerking van dergelijke verdragen in het Nederlandse recht aan banden te leggen. Hierover ontstond al veel commotie, ook onder VVD-leden, en de VVD heeft haar inhoudelijk standpunt op dit punt ook aangepast. Dit voorbeeld valt echter in het niet bij de gebeurtenissen in de Verenigde Staten in het ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Proportionaliteit toegangsblokkade OneDrive

mr. J.J.H. Vos1

Annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 8 oktober 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:4348   1. Inleiding Al enige tijd bieden softwaregiganten naast e-mailclients ook aanvullende diensten, zoals cloudopslag. OneDrive is bijvoorbeeld de cloudopslagdienst van Microsoft (Outlook/hotmail), Google Drive van Google (Gmail) en iCloud van Apple. De cloudopslag kan zo worden ingesteld dat deze als directe back-up van lokale bestanden fungeert. De opslagcapaciteit verschilt veelal naar abonnementsvorm. De opslag is onderhevig aan een serviceovereenkomst met gedragscode voor... abonneren of dit artikel kopen.

Parkeerwekker app: slim ondernemen of de wet overtreden?

prof. mr. A.R. Lodder1

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam (vzr.) 1 februari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:237   Het heeft iets geks, een civiele zaak waarin de overheid eist dat een ondernemer stopt met zijn activiteiten. Het gaat hier om de door Vector Wise ontwikkelde Parkeerwekker app. Deze app voorkomt dat mensen vergeten parkeergeld te betalen. De gebruiker van de Parkeerwekker app moet een slimme camera aanschaffen. Als er een scanauto langs komt rijden, geeft de slimme camera dit door aan Vector Wise. De Parkeerwekker app stuurt voor € 1,50 vervolgens een melding: betaal bin... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

mr. P.G. van der Putt1

OverigKritiek op Sleepwet vanuit de overheidDe Evaluatiecommissie Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ECW) heeft haar bevindingen gepubliceerd over de Sleepwet. De EWC concludeert dat de wet op een aantal punten tekort schiet. De commissie beveelt aan om bulkdata op één manier in de wet te regelen. Hierbij moet het verzamelen en het gebruik van bulkdata met meer waarborgen worden omkleed. Zo wordt tegemoetgekomen aan zorgen in de samenleving over de omgang met grote hoeveelheden gegevens, aldus de evaluatiecommissie. De Commissie van Toezi... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

mr. H.W. Roerdink1

EUOp 1 december 2020 is de voorgestelde implementatie van richtlijn 2019/713/EU gepubliceerd. De implementatie vervangt het huidige Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad, dat vanwege technologische en maatschappelijke ontwikkelingen verouderd is. Met de richtlijn wordt beoogd te voorzien in een helder, robuust en techniekneutraal (en toekomstbestendig) verplichtend kader voor nationale wetgeving. De implementatie van de richtlijn leidt tot een aantal aanscherpingen van de computer- en valsheidsdelicten. Het strafmaximum van enkele computerdelicten wordt verhoogd in gevallen waar... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. C.C.M. Kroeks-De Raaij1

OverigRechtbank Amsterdam 2 oktober 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5820 (onrechtmatige perspublicatie vlog)InhoudsindicatieCiviel recht, onrechtmatige perspublicatie vlog, afwegingen art. 10-8EVRM., onrechtmatig, immateriële schadevergoeding voor YouTube.EssentieGedaagde heeft een vlog online geplaatst waarin ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS