TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 1

Legitimiteit van kostenbesparende bedrijfsmodellen in het internationale wegtransport

mr. A. Zwanenburg en mr. dr. F. van Overbeeke1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het internationale wegtransport is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een ‘laboratorium’ voor kostenbesparende bedrijfsmodellen in de EU. Recent heeft het Hof van Justitie zich uitgelaten over een tweetal van deze door Nederlandse transportondernemingen gehanteerde modellen. Op 16 juli 2020 deed het Hof in de AFMB zaak uitspraak over een zogenaamde ‘Cyprusroute’ die was opgezet om het Nederlandse socialezekerheidsstelsel te ontwijken. Op 1 december 2020 verscheen het arrest van het Hof van Justitie in de zaak tussen FNV en Van den Bosch, waarin een Nederlands transportbedrijf via een charterconstructie Hongaarse chauffeurs inzette voor werkzaamheden in en vanuit Nederland om zo de Nederlandse lonen te omzeilen. In dit artikel bespreken wij deze twee zaken en analyseren wij meer in het algemeen de legitimiteit van de kostenbesparende bedrijfsmodellen in het wegtransport binnen het nieuwe kader dat het Hof van Justitie met deze arresten heeft gecreëerd.

1. Inleiding e...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding en plan van aanpak

2. Wettelijk kader

2.1. Algemeen

2.2. Rome I-Verordening

2.3. De Detacheringsrichtlijn en de versterkte handhaving en herziening

2.4. Richtlijn 2020/1057

2.5. Coördinatieverordeningen sociale zekerheid

3. De modellen van Van den Bosch en AFMB en de verschillende standpunten m.b.t. de legitimiteit hiervan

3.1. Kostenbesparende bedrijfsmodellen in het wegtransport in Nederland

3.2. FNV/Van den Bosch46

3.3. AFMB

4. Arresten Hof van Justitie

4.1. FNV/Van den Bosch

4.1.1. Procesverloop en prejudiciële vragen

4.1.2. Antwoord van het Hof van Justitie

4.2. AFMB

4.2.1. Procesverloop en prejudiciële vragen

4.2.2. Antwoord van het Hof van Justitie

5. Analyse

5.1. FNV/Van den Bosch

5.2. AFMB

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A. Zwanenburg en mr. dr. F. van Overbeeke1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16592

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

internationaal wegtransport, Detacheringsrichtlijn, sociale zekerheidscoördinatie, internationaal privaatrecht, Richtlijn 2020/1057, speciale detacheringsregels wegtransport, Rome I-Verordening

Verder in 2021 nr.1

 Invaren pensioen: de relevantie van recht op eigendom

Toekomst pensioenen: naar premieovereenkomst   In de toekomst zal het werknemerspensioen drastisch veranderen. Dat is de bedoeling van het op 16 december 2020 ter internetconsultatie voorgelegde vo...

 Hyatt II en de toetsing aan grondrechten bij de uitoefening van de arbeidsovereenkomst

In het arbeidsrecht, maar niet alleen daar, komt het vaker voor dat de Nederlandse rechter gevraagd wordt om te toetsen aan fundamentele rechten in de Grondwet en/of i...

 Werken waar je wil(t)1

Door D66 en GroenLinks is in november 2020 een wetsvoorstel opgesteld dat voorziet in een wettelijk recht van de werknemer op thuiswerken of op een andere locatie, tenzij zwaarwegende belangen van ...

 De boodschappenaffaire: Streng maar onrechtvaardig

  ‘Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen’, zo luidt de titel van een boek over de uitvoering van de Participatiewet waar ik vorig jaar aan mee mocht werken.[2] Eind december vorig jaar, v...

 Legitimiteit van kostenbesparende bedrijfsmodellen in het internationale wegtransport

Het internationale wegtransport is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een ‘laboratorium’ voor kostenbesparende bedrijfsmodellen in de EU. Recent heeft het Hof van Justitie zich uitgelaten ove...

 Samen tegen Corona, maar werkgevers blijven buiten spel

Werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid op het gebied van de gezondheid van werknemers. Daarbij moet de werkgever de strenge regels op het gebied van verwerking van (bijzondere) persoonsge...