TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 1

Werken waar je wil(t)1

mr. dr. M.S.A. Vegter2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Door D66 en GroenLinks is in november 2020 een wetsvoorstel opgesteld dat voorziet in een wettelijk recht van de werknemer op thuiswerken of op een andere locatie, tenzij zwaarwegende belangen van de werkgever hieraan in de weg staan. In dit artikel worden nut en noodzaak van dit wetsvoorstel besproken en wordt ingegaan op de arbeidsrechtelijke gevolgen ervan.

Wetsvoorstel ‘werken waar je wil’

 

Op 19 november 2020 is door de Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Smeulders (GroenLinks) het wetsvoorstel ‘Werken waar je wil’ voorgelegd ter internetconsultatie.3 Het wetsvoorstel beoogt te bewerkstelligen dat een werkgever een verzoek van een werknemer tot aanpassing van de werkplek alleen nog kan afwijzen op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in plaats van op grond van een meer neutrale belangenafweging zoals nu het geval is. Voorgesteld wordt om een verzoek van de werknemer om de arbeidsplaats aan te passen op d...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. M.S.A. Vegter2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16590

Verder in 2021 nr.1

 Invaren pensioen: de relevantie van recht op eigendom

Toekomst pensioenen: naar premieovereenkomst   In de toekomst zal het werknemerspensioen drastisch veranderen. Dat is de bedoeling van het op 16 december 2020 ter internetconsultatie voorgelegde vo...

 Hyatt II en de toetsing aan grondrechten bij de uitoefening van de arbeidsovereenkomst

In het arbeidsrecht, maar niet alleen daar, komt het vaker voor dat de Nederlandse rechter gevraagd wordt om te toetsen aan fundamentele rechten in de Grondwet en/of i...

 Werken waar je wil(t)1

Door D66 en GroenLinks is in november 2020 een wetsvoorstel opgesteld dat voorziet in een wettelijk recht van de werknemer op thuiswerken of op een andere locatie, tenzij zwaarwegende belangen van ...

 De boodschappenaffaire: Streng maar onrechtvaardig

  ‘Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen’, zo luidt de titel van een boek over de uitvoering van de Participatiewet waar ik vorig jaar aan mee mocht werken.[2] Eind december vorig jaar, v...

 Legitimiteit van kostenbesparende bedrijfsmodellen in het internationale wegtransport

Het internationale wegtransport is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een ‘laboratorium’ voor kostenbesparende bedrijfsmodellen in de EU. Recent heeft het Hof van Justitie zich uitgelaten ove...

 Samen tegen Corona, maar werkgevers blijven buiten spel

Werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid op het gebied van de gezondheid van werknemers. Daarbij moet de werkgever de strenge regels op het gebied van verwerking van (bijzondere) persoonsge...