TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 1

Hyatt II en de toetsing aan grondrechten bij de uitoefening van de arbeidsovereenkomst

mr. dr. H.H. Voogsgeerd1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 

 

1. Inleiding

In het arbeidsrecht, maar niet alleen daar, komt het vaker voor dat de Nederlandse rechter gevraagd wordt om te toetsen aan fundamentele rechten in de Grondwet en/of in verdragen, zoals het EU Handvest voor de fundamentele rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het is niet altijd meteen duidelijk of deze fundamentele rechten ook een belangrijke rol kunnen spelen in ‘horizontale verhoudingen’ tussen een werkgever en een werknemer. Deze rol wordt weliswaar niet uitdrukkelijk ontkend, toch gebeurt toetsing aan grondrechten op een veelal impliciete wijze. Wat betreft fundamentele rechten in verdragen wordt in de Nederlandse politiek wel eens kritisch gereageerd op de ruimte die de rechter in dit opzicht neemt, vooral naar aanleiding van het Urgenda-arrest van de Hoge Raad over het klimaat.2 Een enkele politieke partij wil minder invloed van rechters via aanpassing van de bepalin...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

 

1. Inleiding

2. De arbeidsovereenkomst en uitoefening van grondrechten door de werknemer

3. De zaken Hyatt-I en Hyatt-II en het onderscheid tussen directe en indirecte toetsing aan grondrechten

4. Toetsing aan grondrechten tussen werkgever en werknemer door enkele internationale rechterlijke instanties

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. H.H. Voogsgeerd1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16589

Verder in 2021 nr.1

 Invaren pensioen: de relevantie van recht op eigendom

Toekomst pensioenen: naar premieovereenkomst   In de toekomst zal het werknemerspensioen drastisch veranderen. Dat is de bedoeling van het op 16 december 2020 ter internetconsultatie voorgelegde vo...

 Hyatt II en de toetsing aan grondrechten bij de uitoefening van de arbeidsovereenkomst

In het arbeidsrecht, maar niet alleen daar, komt het vaker voor dat de Nederlandse rechter gevraagd wordt om te toetsen aan fundamentele rechten in de Grondwet en/of i...

 Werken waar je wil(t)1

Door D66 en GroenLinks is in november 2020 een wetsvoorstel opgesteld dat voorziet in een wettelijk recht van de werknemer op thuiswerken of op een andere locatie, tenzij zwaarwegende belangen van ...

 De boodschappenaffaire: Streng maar onrechtvaardig

  ‘Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen’, zo luidt de titel van een boek over de uitvoering van de Participatiewet waar ik vorig jaar aan mee mocht werken.[2] Eind december vorig jaar, v...

 Legitimiteit van kostenbesparende bedrijfsmodellen in het internationale wegtransport

Het internationale wegtransport is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een ‘laboratorium’ voor kostenbesparende bedrijfsmodellen in de EU. Recent heeft het Hof van Justitie zich uitgelaten ove...

 Samen tegen Corona, maar werkgevers blijven buiten spel

Werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid op het gebied van de gezondheid van werknemers. Daarbij moet de werkgever de strenge regels op het gebied van verwerking van (bijzondere) persoonsge...