TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2021 nr. 1

Samen tegen Corona, maar werkgevers blijven buiten spel

mr. E.L. Traag, mr. M.A. Teunissen en mr. drs. M. Jansen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid op het gebied van de gezondheid van werknemers. Daarbij moet de werkgever de strenge regels op het gebied van verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in acht nemen en dat leidt in de praktijk geregeld tot knelpunten. Dit onderwerp is nu actueler dan ooit, omdat de overheid sinds maart 2020 vanwege de bestrijding van het Coronavirus vergaande maatregelen heeft getroffen die diep ingrijpen op de privacy, terwijl de werkgever nog steeds maar weinig mogelijkheden heeft om verzuim (al dan niet door Corona) zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen.

1. Inleiding

Als gevolg van het Coronavirus kampen werkgevers met veel vraagstukken die spelen op het snijvlak van het privacy- en het arbeidsrecht.

 

Menig werkgever ziet zich genoodzaakt om maatregelen te treffen om de gezondheid van zijn werknemers te beschermen, ook omdat werknemers dat verwachten.

 

Zo zien we in de praktijk dat wer...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Juridisch kader

2.1. (Toepassingsbereik) AVG en UAVG

2.2. Privacy en de gezondheid van werknemers

2.3. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens door werkgevers ten tijde van Corona

3. Knelpunten privacy en verantwoordelijkheid van werkgever voor de veiligheid en gezondheid van werknemers

3.1. Privatisering van de Ziektewet

3.2. Werkgeversverplichtingen schuren met privacywet- en regelgeving

3.3. Grondrecht op privacy geen absoluut recht

4. Ruimte voor grotere rol werkgever?

4.1. Abrona-zaak

4.2. Toch toestemming?

4.3. Ruimere mogelijkheden begeleiding (zieke) werknemers

4.4. Vitale belangen

4.5. Gerechtvaardigde inbreuk recht op privacy

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E.L. Traag, mr. M.A. Teunissen en mr. drs. M. Jansen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16594

Verder in 2021 nr.1

 Invaren pensioen: de relevantie van recht op eigendom

Toekomst pensioenen: naar premieovereenkomst   In de toekomst zal het werknemerspensioen drastisch veranderen. Dat is de bedoeling van het op 16 december 2020 ter internetconsultatie voorgelegde vo...

 Hyatt II en de toetsing aan grondrechten bij de uitoefening van de arbeidsovereenkomst

In het arbeidsrecht, maar niet alleen daar, komt het vaker voor dat de Nederlandse rechter gevraagd wordt om te toetsen aan fundamentele rechten in de Grondwet en/of i...

 Werken waar je wil(t)1

Door D66 en GroenLinks is in november 2020 een wetsvoorstel opgesteld dat voorziet in een wettelijk recht van de werknemer op thuiswerken of op een andere locatie, tenzij zwaarwegende belangen van ...

 De boodschappenaffaire: Streng maar onrechtvaardig

  ‘Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen’, zo luidt de titel van een boek over de uitvoering van de Participatiewet waar ik vorig jaar aan mee mocht werken.[2] Eind december vorig jaar, v...

 Legitimiteit van kostenbesparende bedrijfsmodellen in het internationale wegtransport

Het internationale wegtransport is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een ‘laboratorium’ voor kostenbesparende bedrijfsmodellen in de EU. Recent heeft het Hof van Justitie zich uitgelaten ove...

 Samen tegen Corona, maar werkgevers blijven buiten spel

Werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid op het gebied van de gezondheid van werknemers. Daarbij moet de werkgever de strenge regels op het gebied van verwerking van (bijzondere) persoonsge...