Tijdschrift voor Curatoren 2021 nr. 1

Annotatie bij Hoge Raad 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2100

mr. M.C. van Genugten1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het hier besproken arrest van 18 december 2020 van de Hoge Raad wordt duidelijkheid gegeven over de situatie waarbij op het tijdstip van faillietverklaring al een uitspraak in een gerechtelijke procedure is gedaan en ná faillietverklaring nog een rechtsmiddel wordt ingesteld tegen die uitspraak.

2. Feiten en procesverloop

Een voormalig werknemer van A B.V. start een procedure bij de kantonrechter waarin wordt verzocht om betaling van een transitievergoeding en een billijke vergoeding wegens onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Op 9 januari 2019 wijst de kantonrechter het verzoek af. Op 5 april 2019 wordt A B.V. failliet verklaard. Op 8 april 2019 wordt door de voormalig werknemer hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof Den Haag.

 

De griffie van het hof deelt aan de curator mee dat de procedure tegen de curator zal worden voortgezet en stelt de curator in de gelegenheid een verweerschrift in te dienen. In ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Feiten en procesverloop

3. Hoge Raad: Art. 29 Fw en het instellen van rechtsmiddelen

4. Afsluitende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. M.C. van Genugten1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2020:2100
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16597

Verder in 2021 nr.1

 Intellectuele eigendomsrechten als zekerheid: een overzicht

Immateriële activa van bedrijven bepalen steeds meer de waarde van ondernemingen.  En in toenemende mate worden dergelijke activa ook geactiveerd op de balans. Airbnb en Booking.com, de g...

 De boedelbijdrage

De boedelbijdrage speelt in de beleving van de (meeste) curatoren een belangrijke rol in de (financiële) afwikkeling van een faillissement.[2] Hieronder geef ik aan welke (reken...

 Overzicht rechtspraak december 2020 en januari 2021

OverigGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:9983InhoudsindicatieIn het op 6 juni 2017 uitgesproken faillissement van X BV is de jaarrekening van X BV over 2015 gepublice...