Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021 nr. 2

Wie moet de energiebesparingsplicht uitvoeren? De huurder of de verhuurder?

mr. M. Faase en mr. V.G.J. Boumans1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 10 december 2020 heeft de (demissionair) Minister van Economische Zaken en Klimaat, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken, de Tweede Kamer geïnformeerd over de verbreding en verbetering van de energiebesparingsplicht.2 De energiebesparingsplicht wordt als een belangrijk middel gezien om de klimaatdoelstellingen te behalen. Daarom wordt de huidige energiebesparingsplicht, zoals opgenomen in art. 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer gecontinueerd en aangevuld met de verplichting voor bedrijven om ook andere CO2-reducerende maatregelen te nemen waarvan de terugverdientijd binnen de vijf jaar valt.

 

Het is voor huurders en verhuurders vaak lastig om op voorhand te bepalen wie van hen deze energiebesparende maatregelen dient te nemen. In dit artikel bespreken wij de werking en reikwijdte van art. 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer inzake de verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen. Vervolge...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De energiebesparingsplicht

2.1. De erkende maatregelen

2.2. De informatieplicht

3. Het inrichtingen-begrip 

3.1. Het Activiteitenbesluit milieubeheer

3.1.1. Type inrichtingen

3.1.2. De drijver van de inrichting

3.1.3. Eén inrichting of meerdere inrichtingen?

3.2. Uitspraak Beverwijkse Bazaar

3.3. Uitspraak Truck Service Stadskanaal

4. Memo Utiliteitsbouw 

5. Doorwerking van art. 2.15 Activiteitenbesluit in het huurrecht 

5.1. Wat zegt de wet over het nemen van maatregelen in het gehuurde? 

5.2. Wat bepaalt het ROZ-model over het nemen van maatregelen?

5.2.1. De ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte 2012

5.2.2. De ROZ model huurovereenkomst overige bedrijfsruimte 2015

6. Advies: maak afspraken met elkaar over de energiebesparende maatregelen

7. Handhaving

8. Tot slot: een blik in de toekomst 

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M. Faase en mr. V.G.J. Boumans1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16658

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

energiebesparingsplicht, Activiteitenbesluit milieubeheer, huurder-/verhuurdersrelatie

    Geen gerelateerde artikelen gevonden.

Verder in 2021 nr.2

 Voorwoord

In dit tweede nummer van 2021 brengen wij u weer een aantal zeer lezenswaardige artikelen en annotaties bij uitspraken.   In de cyclus huur en verbintenissenrecht destilleert professor Harri...

 De uitleg van huurovereenkomsten tussen commerciële partijen

1. Het belang van uitleg Het feit dat woorden zelden eenduidig zijn, is een vaststelling die Paul Scholten in 1909 al maakte.[2] Want hoe nauwkeurig een overeenkomst ook is opgesteld, er zijn altij...

 Wie moet de energiebesparingsplicht uitvoeren? De huurder of de verhuurder?

Op 10 december 2020 heeft de (demissionair) Minister van Economische Zaken en Klimaat, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken, de Tweede Kamer geïnformeerd over de verbreding e...

 Artikel 7: 303 lid 2 BW: vergelijking tussen horeca- en winkelpanden

De huidige jurisprudentie voldoet niet om bij de toepassing van art. 7:303 lid 2 BW voldoende verschil te maken bij de vergelijking tussen horecapanden en winkelpanden. 1. Inleiding Bij een huurpri...

 De klachtplicht in het huurrecht

Met enige regelmaat ontstaat een geschil tussen een huurder en een verhuurder waarbij ook de nodige 'oude koeien' uit de sloot worden gehaald. Want enige jaren geleden was er toch ook al een proble...

 Actualiteiten

OverigVoor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met COVID-19, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernem...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Huurrecht Bedrijfsruimte: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/huurrecht-bedrijfsru...