Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021 nr. 2

De uitleg van huurovereenkomsten tussen commerciële partijen

prof. mr. H.N. Schelhaas1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Het belang van uitleg

Het feit dat woorden zelden eenduidig zijn, is een vaststelling die Paul Scholten in 1909 al maakte.2 Want hoe nauwkeurig een overeenkomst ook is opgesteld, er zijn altijd situaties denkbaar die de tekst van een overeenkomst minder duidelijk maken. Daarom is de uitleg van schriftelijke overeenkomsten een veelbesproken onderwerp waar ook veel over wordt geprocedeerd. Het Nederlandse recht ontbeert een centrale wettelijke regeling over uitleg,3 zodat het uitleg-regime zich heeft uitgekristalliseerd in een grote hoeveelheid rechtspraak. In deze bijdrage, die deel uitmaakt van de cyclus huur en verbintenissenrecht, ga ik in op de uitlegthematiek in relatie tot huurovereenkomsten. Gezien de reikwijdte van dit tijdschrift, beperk ik mij tot het uitlegregime ten aanzien van huurovereenkomsten ter zake van bedrijfsruimte, dus tussen professionele partijen (B2B). De uitleg van huurovereenkomsten van woonruimte laat ik hier dus verder rusten.

 <...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het belang van uitleg

2. Het algemeen kader: de uitleg van commerciële contracten

2.1. De basisnorm: Haviltex, uitleg van cao's en de vloeiende overgang van DSM/Fox  

2.2. Het PontMeyer-arrest: specifiek uitleg-regime voor commerciële contracten?

2.3. Lundiform/Mexx: Haviltex blijft de basis bij commerciële B2B contracten

2.4. De lijnen bijeen: uitleg van uitonderhandelde commerciële contracten

3. Uitleg in het huurrecht

3.1. Algemeen

3.2. Kwalificatie van de huurovereenkomst: uitleg

3.3. Uitleg van algemene huurvoorwaarden en boilerplates in huurovereenkomsten

3.4. Uitleg bankgarantie in relatie tot huurovereenkomst

3.5. Haviltex of geobjectiveerde Haviltex in B2B huurovereenkomsten

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. H.N. Schelhaas1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16657

Verder in 2021 nr.2

 Voorwoord

In dit tweede nummer van 2021 brengen wij u weer een aantal zeer lezenswaardige artikelen en annotaties bij uitspraken.   In de cyclus huur en verbintenissenrecht destilleert professor Harri...

 De uitleg van huurovereenkomsten tussen commerciële partijen

1. Het belang van uitleg Het feit dat woorden zelden eenduidig zijn, is een vaststelling die Paul Scholten in 1909 al maakte.[2] Want hoe nauwkeurig een overeenkomst ook is opgesteld, er zijn altij...

 Wie moet de energiebesparingsplicht uitvoeren? De huurder of de verhuurder?

Op 10 december 2020 heeft de (demissionair) Minister van Economische Zaken en Klimaat, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken, de Tweede Kamer geïnformeerd over de verbreding e...

 Artikel 7: 303 lid 2 BW: vergelijking tussen horeca- en winkelpanden

De huidige jurisprudentie voldoet niet om bij de toepassing van art. 7:303 lid 2 BW voldoende verschil te maken bij de vergelijking tussen horecapanden en winkelpanden. 1. Inleiding Bij een huurpri...

 De klachtplicht in het huurrecht

Met enige regelmaat ontstaat een geschil tussen een huurder en een verhuurder waarbij ook de nodige 'oude koeien' uit de sloot worden gehaald. Want enige jaren geleden was er toch ook al een proble...

 Actualiteiten

OverigVoor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met COVID-19, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernem...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Huurrecht Bedrijfsruimte: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/huurrecht-bedrijfsru...