Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021 nr. 2

Actualiteiten

mr. C. Otte

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Overig

Voor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met COVID-19, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven.

 

J.G.M. van Twisk, 'Huurders tegemoetkomen in moeilijke tijden; zorg dat de Belastingdienst meebetaalt!', HIP 2021/15, afl. 5, p. 17-20.

 

E.R. Helder, 'Valkuilen bij de verhuur van commercieel vastgoed', VFP 2021/12, afl. 2, p. 15-17.

 

J.M. Heikens, 'Opzegging van huurovereenkomsten voor (on)bepaalde tijd (met en) zonder contractuele of wettelijke beëindigingsregeling ex artikelen 6:248 BW en 7:228 BW', WR 2021/18, afl. 2, p. 69-79.

 

L.G.L. Ohnesorge, 'De uitleg van Anglo-Amerikaanse boilerplate-bedingen in Nederlandse contracten – Bespreking van het proefschrift van mr. drs. J.W.A. Dousi', MvV 2021/1.3, nr. 1, p. 11-16.

 

M.M.G.B. van Drunen, M.E. Hins...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. C. Otte
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16665

Verder in 2021 nr.2

 Voorwoord

In dit tweede nummer van 2021 brengen wij u weer een aantal zeer lezenswaardige artikelen en annotaties bij uitspraken.   In de cyclus huur en verbintenissenrecht destilleert professor Harri...

 De uitleg van huurovereenkomsten tussen commerciële partijen

1. Het belang van uitleg Het feit dat woorden zelden eenduidig zijn, is een vaststelling die Paul Scholten in 1909 al maakte.[2] Want hoe nauwkeurig een overeenkomst ook is opgesteld, er zijn altij...

 Wie moet de energiebesparingsplicht uitvoeren? De huurder of de verhuurder?

Op 10 december 2020 heeft de (demissionair) Minister van Economische Zaken en Klimaat, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken, de Tweede Kamer geïnformeerd over de verbreding e...

 Artikel 7: 303 lid 2 BW: vergelijking tussen horeca- en winkelpanden

De huidige jurisprudentie voldoet niet om bij de toepassing van art. 7:303 lid 2 BW voldoende verschil te maken bij de vergelijking tussen horecapanden en winkelpanden. 1. Inleiding Bij een huurpri...

 De klachtplicht in het huurrecht

Met enige regelmaat ontstaat een geschil tussen een huurder en een verhuurder waarbij ook de nodige 'oude koeien' uit de sloot worden gehaald. Want enige jaren geleden was er toch ook al een proble...

 Actualiteiten

OverigVoor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met COVID-19, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernem...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Huurrecht Bedrijfsruimte: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/huurrecht-bedrijfsru...