Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2021 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot
mr. D.H. de Witte

Vaste medewerkers

mr. A. Bergers-Kemp
mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. E.D. den Engelsman
mr. Th.S.M. Fraai
mr. I. Hofhuis
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

mr. K.M. Verdurmen1

In dit tweede nummer van 2021 brengen wij u weer een aantal zeer lezenswaardige artikelen en annotaties bij uitspraken.   In de cyclus huur en verbintenissenrecht destilleert professor Harriët Schelhaas een rode lijn uit de rechtspraak van de Hoge Raad waaruit blijkt op welke wijze (delen van) huurovereenkomsten moeten worden uitgelegd als over deze uitleg onenigheid bestaat. Zij beschrijft daartoe eerst het algemeen verbintenisrechtelijke kader van het uitleg-leerstuk en beziet vervolgens een aantal aan uitleg gerelateerde onderwerpen die vooral ook in het huur... ...lees meer

Artikel

De uitleg van huurovereenkomsten tussen commerciële partijen

prof. mr. H.N. Schelhaas1

1. Het belang van uitleg Het feit dat woorden zelden eenduidig zijn, is een vaststelling die Paul Scholten in 1909 al maakte.[2] Want hoe nauwkeurig een overeenkomst ook is opgesteld, er zijn altijd situaties denkbaar die de tekst van een overeenkomst minder duidelijk maken. Daarom is de uitleg van schriftelijke overeenkomsten een veelbesproken onderwerp waar ook veel over wordt geprocedeerd. Het Nederlandse recht ontbeert een centrale wettelijke regeling over uitleg,[3] zodat het uitleg-regime zich heeft uitgekristalliseerd in een grote hoeveelheid rechtspraak. In deze bijdrage... abonneren of dit artikel kopen.

Wie moet de energiebesparingsplicht uitvoeren? De huurder of de verhuurder?

mr. M. Faase en mr. V.G.J. Boumans1

Op 10 december 2020 heeft de (demissionair) Minister van Economische Zaken en Klimaat, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken, de Tweede Kamer geïnformeerd over de verbreding en verbetering van de energiebesparingsplicht.[2] De energiebesparingsplicht wordt als een belangrijk middel gezien om de klimaatdoelstellingen te behalen. Daarom wordt de huidige energiebesparingsplicht, zoals opgenomen in art. 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer gecontinueerd en aangevuld met de verplichting voor bedrijven om ook andere CO2-reducerende maatregelen... abonneren of dit artikel kopen.

Artikel 7: 303 lid 2 BW: vergelijking tussen horeca- en winkelpanden

mr. G.J.J. Nijsten1

De huidige jurisprudentie voldoet niet om bij de toepassing van art. 7:303 lid 2 BW voldoende verschil te maken bij de vergelijking tussen horecapanden en winkelpanden. 1. Inleiding Bij een huurprijsherziening op basis van art. 7:303 BW moet vergeleken worden met vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Daarbij is de bestemming van de bedrijfsruimte in beginsel niet relevant. Vooral bij horecapanden leidt dit tot onrealistische uitkomsten.[2] In dit artikel wordt eerst de wetsgeschiedenis behandeld waarop dit beginsel is gebaseerd met de daarop gevolgde jurisprudentie. O... abonneren of dit artikel kopen.

De klachtplicht in het huurrecht

mr. dr. E.H.M. Swaneveld1

Met enige regelmaat ontstaat een geschil tussen een huurder en een verhuurder waarbij ook de nodige 'oude koeien' uit de sloot worden gehaald. Want enige jaren geleden was er toch ook al een probleem met zus en zo en nu we toch bezig zijn, wil men daar toch wel voor gecompenseerd worden. De aangesproken partij voelt daar natuurlijk niets voor; die had er helemaal geen rekening meer mee gehouden dat de ander hier nog mee aan zou komen. In dit soort situaties kan een beroep op art. 6:89 BW uitkomst bieden. Het bepaalde in dit artikel wordt ook wel kort weergegeve... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Actualiteiten

mr. C. Otte

OverigVoor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met COVID-19, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven.  J.G.M. van Twisk, 'Huurders tegemoetkomen in moeilijke tijden; zorg dat de Belastingdienst meebetaalt!', HIP 2021/15, afl. 5, p. 17-20.   E.R. Helder, 'Valkuilen bij de verhuur van commercieel vastgoed', VFP 2021/12, afl. 2, p. 15-17.   J.M. Heikens, 'Opzegging van huurovereenkomsten voor (on)bepaalde tijd (... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS