Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021 nr. 2

Artikel 7: 303 lid 2 BW: vergelijking tussen horeca- en winkelpanden

mr. G.J.J. Nijsten1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De huidige jurisprudentie voldoet niet om bij de toepassing van art. 7:303 lid 2 BW voldoende verschil te maken bij de vergelijking tussen horecapanden en winkelpanden.

1. Inleiding

Bij een huurprijsherziening op basis van art. 7:303 BW moet vergeleken worden met vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Daarbij is de bestemming van de bedrijfsruimte in beginsel niet relevant. Vooral bij horecapanden leidt dit tot onrealistische uitkomsten.2 In dit artikel wordt eerst de wetsgeschiedenis behandeld waarop dit beginsel is gebaseerd met de daarop gevolgde jurisprudentie. Ook de literatuur wordt geschetst. Daarna komt aan de orde hoe met deze jurisprudentie in de praktijk wordt omgegaan. Vervolgens wordt beargumenteerd waarom de huidige jurisprudentie niet voldoet. Tenslotte wordt een voorstel gedaan tot een betere beoordeling. 

2. Parlementaire geschiedenis

Toen bij de parlementaire behandeling van het aan art. 7:303 BW voorafgaande art. 7A:1632a ou...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Parlementaire geschiedenis

3. Jurisprudentie

4. Literatuur

5. Praktijk

6. Onvergelijkbaar

7. Ongerijmheid

8. Waardering ruimte

9. Correcties

10. Huidige beoordeling op basis van jurisprudentie

11. Louter onderlinge vergelijking bepaalde horecapanden

12. Verschil tussen huidige beoordeling en voorstel

13. Inpassing van voorstel in jurisprudentie en wetsgeschiedenis

14. Conclusie

15. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. G.J.J. Nijsten1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16659

Verder in 2021 nr.2

 Voorwoord

In dit tweede nummer van 2021 brengen wij u weer een aantal zeer lezenswaardige artikelen en annotaties bij uitspraken.   In de cyclus huur en verbintenissenrecht destilleert professor Harri...

 De uitleg van huurovereenkomsten tussen commerciële partijen

1. Het belang van uitleg Het feit dat woorden zelden eenduidig zijn, is een vaststelling die Paul Scholten in 1909 al maakte.[2] Want hoe nauwkeurig een overeenkomst ook is opgesteld, er zijn altij...

 Wie moet de energiebesparingsplicht uitvoeren? De huurder of de verhuurder?

Op 10 december 2020 heeft de (demissionair) Minister van Economische Zaken en Klimaat, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken, de Tweede Kamer geïnformeerd over de verbreding e...

 Artikel 7: 303 lid 2 BW: vergelijking tussen horeca- en winkelpanden

De huidige jurisprudentie voldoet niet om bij de toepassing van art. 7:303 lid 2 BW voldoende verschil te maken bij de vergelijking tussen horecapanden en winkelpanden. 1. Inleiding Bij een huurpri...

 De klachtplicht in het huurrecht

Met enige regelmaat ontstaat een geschil tussen een huurder en een verhuurder waarbij ook de nodige 'oude koeien' uit de sloot worden gehaald. Want enige jaren geleden was er toch ook al een proble...

 Actualiteiten

OverigVoor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met COVID-19, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernem...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Huurrecht Bedrijfsruimte: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/huurrecht-bedrijfsru...