Tijdschrift voor Curatoren 2021 nr. 2

De mogelijkheid van rangwijziging bij meerdere pandrechten op hetzelfde goed en uitbreiding van de bevoegdheden van de pandhouder

mr. M.M. Dellebeke1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Hoge Raad 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:524

1. Inleiding

In het arrest van de Hoge Raad van 9 april 2021 staat de vraag centraal of rangwijzigingen ten aanzien van het recht van pand ongeacht de prioritaire rangorde c.q. het tijdstip van de vestiging mogelijk is, en zo ja, welke eisen daarvoor gelden. Ook komt de vraag aan de orde wat de reikwijdte is van de op de voet van art. 3:246 lid 1 BW aan de pandhouder toekomende bevoegdheden. Op deze vragen zal hieronder worden ingegaan.

2. Feiten

R. Bontrup Holding B.V. (hierna: "Holding"), R. Bontrup Beheer B.V. (hierna: "Beheer"), en Bowie Recycling B.V. (hierna: "Recycling") behoren tot een groep van vennootschappen.2 Holding is de moedermaatschappij van Beheer, en Beheer is op haar beurt weer de moedermaatschappij van Recycling. Aan het hoofd van de groep staat betrokkene 1. ABN AMRO Commercial Finance N.V. (hierna: de "Bank") heeft Recycling gefinanc...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Hoge Raad 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:524

1. Inleiding

2. Feiten

3. Vorderingen in eerste aanleg en oordeel rechtbank

3.1. Vorderingen Holding

3.2. Vorderingen Curator

3.3. Oordeel rechtbank Oost-Brabant

4. Hoger beroep

5. Cassatie

5.1. Cassatieklachten en beoordeling daarvan

5.1.1. Cassatieklacht 1: kunnen partijen onderling en in afwijking van de prioriteitsregel de rangorde bepalen van pandrechten die zij vestigen?

5.1.2. Cassatieklacht 2: vereisten voor rangwisseling

5.1.3. Cassatieklacht 3: Kwalificeert het Overschot als een executieopbrengst, of niet?                

6. Uitbreiding van inningsbevoegdheden van de pandhouder?

7. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. M.M. Dellebeke1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2021:524
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16708

Verder in 2021 nr.2

 De eerste gepubliceerde WHOA-uitspraken: enkele opmerkingen

Met ingang van 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Daarmee is alvast een Tweede Afdeling in een nog niet bestaande Titel IV 'Buiten faillissement en ...

 De eerste kiemen van de WHOA-procedure

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op het moment van schrijven ruim drie maanden van kracht. Langzamerhand zien de eerste rechterlijke uitspraken over deze nieuwe insolventieprocedure ...