Tijdschrift voor Curatoren 2021 nr. 2

De eerste kiemen van de WHOA-procedure

mr. M.O. Thijsen en mr. A. Gras1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op het moment van schrijven ruim drie maanden van kracht. Langzamerhand zien de eerste rechterlijke uitspraken over deze nieuwe insolventieprocedure het levenslicht. Tot op heden is in drie daarvan daadwerkelijk beslist op een verzoek om een onder de WHOA aangeboden akkoord te homologeren. De overige gepubliceerde uitspraken bieden inzicht in enkele procedurele en inhoudelijke aspecten van de WHOA. Voor deze bijdrage zijn 22 gepubliceerde WHOA-uitspraken bestudeerd die zijn gewezen tussen 15 januari 2021 en 2 april 2021. Uitspraken gewezen na deze datum zijn voor dit artikel niet meegenomen. Besproken wordt wat in de bestudeerde uitspraken opvalt over de toepassing van de WHOA. Er wordt afgesloten met een conclusie en een aanbeveling.

1. De herstructureringsdeskundige: benoeming, positie en taak

Binnen de WHOA is een belangrijke rol weggelegd voor de herstructureringsdeskundige. Het verzoek aan de rech...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De herstructureringsdeskundige: benoeming, positie en taak

2. Afkoelingsperiode en andere maatregelen

3. Homologatieverzoek

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.O. Thijsen en mr. A. Gras1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16706

Verder in 2021 nr.2

 De eerste gepubliceerde WHOA-uitspraken: enkele opmerkingen

Met ingang van 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Daarmee is alvast een Tweede Afdeling in een nog niet bestaande Titel IV 'Buiten faillissement en ...

 De eerste kiemen van de WHOA-procedure

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op het moment van schrijven ruim drie maanden van kracht. Langzamerhand zien de eerste rechterlijke uitspraken over deze nieuwe insolventieprocedure ...