Tijdschrift voor Curatoren 2021 nr. 2

De eerste gepubliceerde WHOA-uitspraken: enkele opmerkingen

mr. dr. M.L.H. Reumers1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met ingang van 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Daarmee is alvast een Tweede Afdeling in een nog niet bestaande Titel IV 'Buiten faillissement en surseance van betaling' ingevoegd in de Faillissementswet.2 De Eerste afdeling van genoemde titel zou in de toekomst moeten worden gevormd door de Wet Continuïteit Ondernemingen I (WCO I) inzake de pre-pack. De behandeling van de WCO I is in de Eerste Kamer echter aangehouden om het wetsvoorstel te zijner tijd te behandelen in samenhang met het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement.3

Zoals welbekend biedt de WHOA degene die een beroep of bedrijf uitoefent (niet zijnde, kort gezegd, een bank of verzekeraar), de mogelijkheid om een onderhands dwangakkoord tot stand te brengen met (een deel van) zijn schuldeisers en/of aandeelhouders, indien het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betale...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Openbare en besloten procedures & rechtsmacht

2. Afkoelingsperiode

3. Aanstelling observator of herstructureringsdeskundige

4. Voorzieningen ex art 379 Fw

5. Stemming

6. Art. 378 Fw

7. Homologatie – een of twee akkoorden?

8. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. M.L.H. Reumers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16707

Verder in 2021 nr.2

 De eerste gepubliceerde WHOA-uitspraken: enkele opmerkingen

Met ingang van 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Daarmee is alvast een Tweede Afdeling in een nog niet bestaande Titel IV 'Buiten faillissement en ...

 De eerste kiemen van de WHOA-procedure

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op het moment van schrijven ruim drie maanden van kracht. Langzamerhand zien de eerste rechterlijke uitspraken over deze nieuwe insolventieprocedure ...