Tijdschrift voor Curatoren 2021 nr. 2

Een zinloos vonnis van de rechtbank Limburg?

mr. J. Wind1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Rechtbank Limburg 4 februari 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:968

 

1. Inleiding

De rechtbank Limburg heeft op 4 februari 2021 een tussenvonnis gewezen,2 waarin door haar prejudiciële vragen aan de Hoge Raad worden voorgelegd over de financiële afwikkeling van een schuldsaneringsboedel indien het boedelactief minder dan € 2.000 bedraagt.

 

In het vonnis behandelt de rechtbank de verschillende wijzen waarop meer rechtbanken artikel 4.3 van de Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringen, verder de Richtlijnen respectievelijk Richtlijn 4.3 te noemen, interpreteren/toepassen. Uit de aan de Hoge Raad voor te leggen prejudiciële vragen blijkt niet (eenduidig) dat de rechtbank wil weten welke interpretatie de juiste is.

Na lezing van het vonnis rees bij mij de vraag wat de rechtbank (daadwerkelijk) beoogt met het voorleggen van de prejudiciële vragen.

 

Hier...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Rechtbank Limburg 4 februari 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:968

1. Inleiding

2. Het tussenvonnis

3. Drie opmerkingen over het (tussen)vonnis

4. De Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringen

5. Griffierecht (slot)uitdelingslijst

6. De Richtlijnen recht ex art. 76 Wet RO?

7. De prejudiciële vragen

8. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J. Wind1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBLIM:2021:968
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/16709

Verder in 2021 nr.2

 De eerste gepubliceerde WHOA-uitspraken: enkele opmerkingen

Met ingang van 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Daarmee is alvast een Tweede Afdeling in een nog niet bestaande Titel IV 'Buiten faillissement en ...

 De eerste kiemen van de WHOA-procedure

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op het moment van schrijven ruim drie maanden van kracht. Langzamerhand zien de eerste rechterlijke uitspraken over deze nieuwe insolventieprocedure ...