Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021 nr. 3

De fundamentele impact van de pandemie op de vraag naar kantoorruimte

drs. B.O. Ziermans MRE MRICS1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De pandemie heeft een groot deel van Nederland gedwongen al ruim een jaar noodzakelijkerwijs vanuit huis te werken. Onze cultuur en de aanwezige infrastructuur in Nederland biedt veel mogelijkheden dit goed te faciliteren, zeker in vergelijking met de ons omringende landen. Dat voedt de vraag vanuit maatschappelijk oogpunt wat de relevantie is van het kantoor in de toekomst. Wat wordt de rol van het kantoor en in welke mate keren de medewerkers weer terug naar kantoor na deze pandemie? Dit artikel pleit voor een holistische benadering van dit vraagstuk. Er wordt inzicht gegeven in de historische context van 'tijd- en plaatsonafhankelijk werken' en hoe Nederland zich daarin verhoudt tot de ons omringende landen. Er wordt inzicht gegeven in de voor- en nadelen en de benodigde randvoorwaarden om tijd- en plaatsonafhankelijk werken goed te faciliteren. Ten slotte wordt een doorkijk geschetst van de verwachte impact van deze pandemie op de fundamentele vraag naar kantoorruimte in Nede...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Definitie

3. Historisch perspectief

4. Internationale context

5. Voor- en nadelen

6. Verwachte toename thuiswerken

7. Randvoorwaarden

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. B.O. Ziermans MRE MRICS1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16739

Verder in 2021 nr.3

 Voorwoord

De coronavaccinaties zijn inmiddels op gang gekomen en vergaande overheidsmaatregelen worden langzaam afgeschaald. Ondertussen lopen vele huurrechtelijke corona discussies en procedures door. Huurd...

 Corona-uitspraken 2021: een update

  1. Inleiding  Ook in 2021 is er geen gebrek aan uitspraken over de gevolgen van de coronacrisis voor de huurverplichtingen. In dit artikel ga ik verder met het overzi...

 De fundamentele impact van de pandemie op de vraag naar kantoorruimte

De pandemie heeft een groot deel van Nederland gedwongen al ruim een jaar noodzakelijkerwijs vanuit huis te werken. Onze cultuur en de aanwezige infrastructuur in Nederland biedt veel mogelijkheden...

 De bevoegdheid van de kantonrechter om (meer) huurzaken tegelijk te behandelen

In deze bijdrage komt - om de puntjes op de i te zetten - aan de orde de absolute en relatieve bevoegdheid van de rechter in het huurrecht in algemene zin, maar ook de mogelijkheid om een forum- en...

 Procederen in hoger beroep: kenmerkende procesrechtelijke en praktische regels

De verhuurder of huurder die door de kantonrechter in het ongelijk wordt gesteld, zal zich afvragen of het zinvol is die beslissing in hoger beroep te bestrijden. Voor het beantwoorden van die vraa...

 Actualiteiten

  Overheidsmaatregelen COVID-19   Voor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met COVID-19, zie https://www.rijksoverheid.nl/...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Huurrecht Bedrijfsruimte: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/huurrecht-bedrijfsru...