Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2021 nr. 3

Corona-uitspraken 2021: een update

mr. E.D. den Engelsman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 

1. Inleiding 

Ook in 2021 is er geen gebrek aan uitspraken over de gevolgen van de coronacrisis voor de huurverplichtingen. In dit artikel ga ik verder met het overzicht van corona-uitspraken waar Van den Berg2 in zijn artikel in het eerste nummer van TvHB van dit jaar is geëindigd. De rode lijn in de uitspraken is dat zowel in kort geding als in bodemprocedures veelal huuropschorting respectievelijk huurprijsvermindering wordt toegewezen op grond van onvoorziene omstandigheden. Ik zal kort de juridische grondslagen van de vordering tot huurprijsvermindering bespreken, maar omdat hierover al vrij veel is gepubliceerd3 , ligt daar niet de focus op in dit artikel. In dit overzicht zal ik de uitspraken nader behandelen aan de hand van de huurkortingen die zijn verleend en de wijze van berekening daarvan.   

2. Juridische grondslagen huurprijsvermindering 

Uit de jurisp...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding 

1. Inleiding 

2. Juridische grondslagen huurprijsvermindering 

3. Welke omstandigheden zijn van belang bij het toekennen van huurprijsvermindering? 

3.1. Huurprijsvermindering met als uitgangspunt: share the pain

3.2. Huurprijsvermindering, waarbij het uitgangspunt 'share the pain' niet lijkt te zijn toegepast

3.3. Geen huurprijsvermindering

4. Conclusies 

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. E.D. den Engelsman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16738

Verder in 2021 nr.3

 Voorwoord

De coronavaccinaties zijn inmiddels op gang gekomen en vergaande overheidsmaatregelen worden langzaam afgeschaald. Ondertussen lopen vele huurrechtelijke corona discussies en procedures door. Huurd...

 Corona-uitspraken 2021: een update

  1. Inleiding  Ook in 2021 is er geen gebrek aan uitspraken over de gevolgen van de coronacrisis voor de huurverplichtingen. In dit artikel ga ik verder met het overzi...

 De fundamentele impact van de pandemie op de vraag naar kantoorruimte

De pandemie heeft een groot deel van Nederland gedwongen al ruim een jaar noodzakelijkerwijs vanuit huis te werken. Onze cultuur en de aanwezige infrastructuur in Nederland biedt veel mogelijkheden...

 De bevoegdheid van de kantonrechter om (meer) huurzaken tegelijk te behandelen

In deze bijdrage komt - om de puntjes op de i te zetten - aan de orde de absolute en relatieve bevoegdheid van de rechter in het huurrecht in algemene zin, maar ook de mogelijkheid om een forum- en...

 Procederen in hoger beroep: kenmerkende procesrechtelijke en praktische regels

De verhuurder of huurder die door de kantonrechter in het ongelijk wordt gesteld, zal zich afvragen of het zinvol is die beslissing in hoger beroep te bestrijden. Voor het beantwoorden van die vraa...

 Actualiteiten

  Overheidsmaatregelen COVID-19   Voor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met COVID-19, zie https://www.rijksoverheid.nl/...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Huurrecht Bedrijfsruimte: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/huurrecht-bedrijfsru...