Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2021 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

mr. K.M. Verdurmen1

De coronavaccinaties zijn inmiddels op gang gekomen en vergaande overheidsmaatregelen worden langzaam afgeschaald. Ondertussen lopen vele huurrechtelijke corona discussies en procedures door. Huurders en verhuurders weten elkaar nog niet altijd te vinden. De rechtspraak en de literatuur staan nog steeds voor een groot deel in het teken van de pandemie, zo ook dit derde nummer van 2021. Enkele andere onderwerpen komen in dit nummer ook aan bod.   Liesbeth den Engelsman bouwt voort op werk van mijn kantoorgenoot Dirk van den Berg, die in het eerste nummer van dit jaar ... ...lees meer

Artikel

Corona-uitspraken 2021: een update

mr. E.D. den Engelsman1

  1. Inleiding  Ook in 2021 is er geen gebrek aan uitspraken over de gevolgen van de coronacrisis voor de huurverplichtingen. In dit artikel ga ik verder met het overzicht van corona-uitspraken waar Van den Berg[2] in zijn artikel in het eerste nummer van TvHB van dit jaar is geëindigd. De rode lijn in de uitspraken is dat zowel in kort geding als in bodemprocedures veelal huuropschorting respectievelijk huurprijsvermindering wordt toegewezen op grond van onvoorziene omstandigheden. Ik zal kort de juridische grondslagen van... abonneren of dit artikel kopen.

De fundamentele impact van de pandemie op de vraag naar kantoorruimte

drs. B.O. Ziermans MRE MRICS1

De pandemie heeft een groot deel van Nederland gedwongen al ruim een jaar noodzakelijkerwijs vanuit huis te werken. Onze cultuur en de aanwezige infrastructuur in Nederland biedt veel mogelijkheden dit goed te faciliteren, zeker in vergelijking met de ons omringende landen. Dat voedt de vraag vanuit maatschappelijk oogpunt wat de relevantie is van het kantoor in de toekomst. Wat wordt de rol van het kantoor en in welke mate keren de medewerkers weer terug naar kantoor na deze pandemie? Dit artikel pleit voor een holistische benadering van dit vraagstuk. Er wordt inzicht gegeven in de his... abonneren of dit artikel kopen.

De bevoegdheid van de kantonrechter om (meer) huurzaken tegelijk te behandelen

prof. mr. A.W. Jongbloed1

In deze bijdrage komt - om de puntjes op de i te zetten - aan de orde de absolute en relatieve bevoegdheid van de rechter in het huurrecht in algemene zin, maar ook de mogelijkheid om een forum- en rechtskeuze te maken. Ook komt aan de orde de bevoegdheid van partijen om meer zaken door één rechter te laten behandelen. 1. Absolute en relatieve bevoegdheid in huurzaken die beginnen met een dagvaarding De vraag welke rechter bevoegd is in huurzaken levert in de regel geen problemen op. Het antwoord dat klinkt is: dat is natuurlijk de kantonrechter. Maar wordt d... abonneren of dit artikel kopen.

Procederen in hoger beroep: kenmerkende procesrechtelijke en praktische regels

mr. drs. D.H. de Witte1

De verhuurder of huurder die door de kantonrechter in het ongelijk wordt gesteld, zal zich afvragen of het zinvol is die beslissing in hoger beroep te bestrijden. Voor het beantwoorden van die vraag zal onder meer meewegen of er in hoger beroep een reële kans bestaat een gunstige beslissing te krijgen. Als dat het geval is, kan het hoger beroep er ook toe leiden dat er mogelijkheden voor een minnelijke regeling zijn zodat de gehele hoger beroep procedure met een onzekere uitkomst en kosten niet hoeft te worden doorlopen. De mogelijkheid van een schikking wordt in hoger beroep ook op vers... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

ECLI:NL:GHAMS:2020:3325 (uitleg, overdracht, voorkeursrecht van koop, koopa...

mr. S.E.J.A. Collard1

TvHB 2021/10 Gerechtshof Amsterdam 8 december 2020 ECLI:NL:GHAMS:2020:3325 Met noot van mr. S.E.J.A. Collard. Bas Collard is advocaat bij AKD Advocaten | Notarissen | Belastingadviseurs te Eindhoven. Hoger beroep van vonnis Rb. Noord-Holland 15 maart 2018, 6551618 CV EXPL 17-6654   Samenvatting   Uitleg, overdracht, voorkeursrecht van koop, koopoptie, taxatie in verhuurde of onverhuurde staat, Hav... abonneren of dit artikel kopen.

ECLI:NL:RBAMS:2021:937 (corona, NOW, onvoorziene omstandigheden, huurkortin...

mr. B.N. Cammelbeeck en mr. P.L. van Manen1

TvHB 2021/11 Rechtbank Amsterdam 9 maart 2021 ECLI:NL:RBAMS:2021:937 Met noot van mr. B.N. Cammelbeeck en mr. P.L. van Manen. Hotel V Freriksplein B.V. / IJboulevard Amsterdam Monumenten B.V.   Samenvatting   Corona, huurkorting, onvoorziene omstandigheden, bodemprocedure, heronderhandelingsplicht, NOW, TVL, huurverhoging De kantonrechter oordeelt dat de coronacrisis en de in ... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Actualiteiten

mr. C. Otte1

  Overheidsmaatregelen COVID-19   Voor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met COVID-19, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen.   Publicaties in tijdschriften R.D. Dirks & M.D.C. Gomes Vale Viga, 'Over een 'sale' én een 'lease-back'', BtwBrief 2021/36.   A.W. Jongbloed, 'Corona en huurkorting: de fiftyfiftybenadering is slechts een uitgangspunt', TvPP 2021/2. &nbs... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS