Tijdschrift voor Internetrecht 2021 nr. 3

Wet- en regelgeving

mr. P. Polter

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Europa

Voorstel Verordening Kunstmatige intelligentie

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening met daarin een regelgevend kader voor gebruik en inzet van kunstmatige intelligentie (ook 'artificial intelligence' of 'AI') gepresenteerd. Het doel van deze verordening is het voorkomen van versnippering van AI-toepassingen, het bevorderen van het vertrouwen in AI en tegelijk het beperken van de risico's van AI. De verordening moet gaan gelden voor publieke en private zakelijke aanbieders in de EU en gebruikers in de EU van AI, ongeacht of die binnen of buiten de EU gevestigd zijn. Nationale toezichthouders zullen de verordening moeten gaan handhaven. Het Europees Parlement en de Raad zullen de verordening nog gaan beoordelen. Naar verwachting zal dit een langdurig proces worden en zal het voorstel voor de verordening nog een aantal keer wijzigen.

Bron:

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Voorstel Verordening Kunstmatige intelligentie

Voorstel Machineverordening

Wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Wetsvoorstel Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
mr. P. Polter
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16761

Verder in 2021 nr.3

 De grenzen van de macht

De rechtsstaat dient beschermd te worden, en dat gebeurt door politie, justitie en voor de echt serieuze zaken de veiligheidsdiensten, in ons land de AIVD en de MIVD. In onze en de meeste Westerse ...

 Definitie van het internetrecht

Wat is internetrecht? Een langslepende vraag die de afgelopen decennia reeds door velen is gesteld, maar vanwege zijn complexiteit tot op heden nooit volledig is beantwoord. In een poging het bos d...

 Evaluatie Wiv 2017: betere uitvoerbaarheid, ten koste van privacy?

Twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) is de evaluatie van start gegaan. Deze vervroegde[2] wetsevaluatie is oorspronkel...

 Hebben we een verwerkersovereenkomst nodig?

Over het bepalen van de privacypositie van partijen Hebben we een verwerkersovereenkomst nodig? Dat is in de praktijk vaak het moment waarop partijen gaan nadenken over een hun privacyrechtelijke r...

 Autoriteit Persoonsgegevens legt boete op aan gemeente Enschede wegens wifitracking

Noot bij boetebesluit 11 maart 2021 Op 11 maart 2021 legt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van € 600.000 op aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede (het...

 Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2 maart 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1808   Onrechtmatige uitlating, fraude, moment uitlatingen   Uitlatingen in de pers over FIOD-onderzoek en fraude van voormalig bestu...

 Wet- en regelgeving

EuropaVoorstel Verordening Kunstmatige intelligentieOp 21 april 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening met daarin een regelgevend kader voor gebruik en inzet van kunstma...

 Signaleringen

Europese Commissie klaagt Apple aan wegens misbruik van machtspositieNaar aanleiding van een klacht van Spotify is de Europese Commissie (EC) een onderzoek begonnen naar Apple wegens misbruik van h...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Internetrecht: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/internetrecht?