Tijdschrift voor Internetrecht 2021 nr. 3

Hebben we een verwerkersovereenkomst nodig?

mr. V.I. Laan en mr. drs. E.F. Vaal1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Over het bepalen van de privacypositie van partijen

Hebben we een verwerkersovereenkomst nodig? Dat is in de praktijk vaak het moment waarop partijen gaan nadenken over een hun privacyrechtelijke rol. Als ze dat al doen. Soms wordt vanuit automatisme een verwerkersovereenkomst afgesloten. "Want dan is de privacy compliance goed ingeregeld." Maar niets is minder waar. Een verwerkersovereenkomst is alleen compliant wanneer een zogeheten verwerkingsverantwoordelijke een verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een verwerker. In andere gevallen dien je juist geen verwerkersovereenkomst overeen te komen. Mogelijk heb je wel een andersoortige gegevensverwerkingsovereenkomst nodig, zoals een Joint Controller Agreement. Dat is vereist wanneer twee of meer partijen gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk zijn voor een verwerking. Maar hoe bepaal je dat? In de huidige digitale samenleving, vinden we eindeloze schakels in de keten van dienstverleners...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Over het bepalen van de privacypositie van partijen

1. Richtlijnen EDPB

2. Nieuwe richtlijnen EDPB vs. oude opinie WP29

3. Toepassing in de praktijk 

4. Conclusie 

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. V.I. Laan en mr. drs. E.F. Vaal1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16758

Verder in 2021 nr.3

 De grenzen van de macht

De rechtsstaat dient beschermd te worden, en dat gebeurt door politie, justitie en voor de echt serieuze zaken de veiligheidsdiensten, in ons land de AIVD en de MIVD. In onze en de meeste Westerse ...

 Definitie van het internetrecht

Wat is internetrecht? Een langslepende vraag die de afgelopen decennia reeds door velen is gesteld, maar vanwege zijn complexiteit tot op heden nooit volledig is beantwoord. In een poging het bos d...

 Evaluatie Wiv 2017: betere uitvoerbaarheid, ten koste van privacy?

Twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) is de evaluatie van start gegaan. Deze vervroegde[2] wetsevaluatie is oorspronkel...

 Hebben we een verwerkersovereenkomst nodig?

Over het bepalen van de privacypositie van partijen Hebben we een verwerkersovereenkomst nodig? Dat is in de praktijk vaak het moment waarop partijen gaan nadenken over een hun privacyrechtelijke r...

 Autoriteit Persoonsgegevens legt boete op aan gemeente Enschede wegens wifitracking

Noot bij boetebesluit 11 maart 2021 Op 11 maart 2021 legt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van € 600.000 op aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede (het...

 Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2 maart 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1808   Onrechtmatige uitlating, fraude, moment uitlatingen   Uitlatingen in de pers over FIOD-onderzoek en fraude van voormalig bestu...

 Wet- en regelgeving

EuropaVoorstel Verordening Kunstmatige intelligentieOp 21 april 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening met daarin een regelgevend kader voor gebruik en inzet van kunstma...

 Signaleringen

Europese Commissie klaagt Apple aan wegens misbruik van machtspositieNaar aanleiding van een klacht van Spotify is de Europese Commissie (EC) een onderzoek begonnen naar Apple wegens misbruik van h...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Internetrecht: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/internetrecht?