Tijdschrift voor Internetrecht

2021 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
mr. P. Polter
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

Inleiding

De grenzen van de macht

mr. R.J.J. Westerdijk1

De rechtsstaat dient beschermd te worden, en dat gebeurt door politie, justitie en voor de echt serieuze zaken de veiligheidsdiensten, in ons land de AIVD en de MIVD. In onze en de meeste Westerse samenlevingen is de rechtsstaat een democratische, en dat betekent dat de bevoegdheden door het parlement, via wetgeving, worden toegekend en onderworpen zijn aan toetsing. Het is niet moeilijk om vast te stellen dat deze democratische grondslag, alsmede de toetsing, zeer belangrijk zijn. Een korte blik op meer totalitaire regimes is genoeg om vast te stellen hoe snel en gemakkelijk de staat mi... ...lees meer

Artikel

Definitie van het internetrecht

mr. T.N. Doomernik1

Wat is internetrecht? Een langslepende vraag die de afgelopen decennia reeds door velen is gesteld, maar vanwege zijn complexiteit tot op heden nooit volledig is beantwoord. In een poging het bos door de bomen te zien ondernam ook deze auteur het afgelopen jaar een zoektocht naar het recht van het internet. Deze zoektocht heeft dankzij een eigen metajuridische methodiek geresulteerd in, inter alia, een aantoonbaar lichaam van internetrecht en wat mogelijk de eerste werkbare definitie van het internetrecht genoemd kan worden. Het doel van deze bijdrage is om de voor het internetr... abonneren of dit artikel kopen.

Evaluatie Wiv 2017: betere uitvoerbaarheid, ten koste van privacy?

prof. mr. dr. J.J. Oerlemans en mr. dr. Q.A.M. Eijkman1

Twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) is de evaluatie van start gegaan. Deze vervroegde[2] wetsevaluatie is oorspronkelijk geïnitieerd vanwege de uitslag van het raadgevend referendum over de Wiv 2017. 49,44% van de kiezers heeft tegen de Wiv 2017 gestemd, 46,53% voor, en 4,03% blanco.[3] Uit het maatschappelijk debat rondom het raadgevend referendum bleek dat mensen zich met name zorgen maakten over privacy en dan specifiek over de uitbreiding van de bevoegdheid tot bulkinterceptie naar d... abonneren of dit artikel kopen.

Hebben we een verwerkersovereenkomst nodig?

mr. V.I. Laan en mr. drs. E.F. Vaal1

Over het bepalen van de privacypositie van partijen Hebben we een verwerkersovereenkomst nodig? Dat is in de praktijk vaak het moment waarop partijen gaan nadenken over een hun privacyrechtelijke rol. Als ze dat al doen. Soms wordt vanuit automatisme een verwerkersovereenkomst afgesloten. "Want dan is de privacy compliance goed ingeregeld." Maar niets is minder waar. Een verwerkersovereenkomst is alleen compliant wanneer een zogeheten verwerkingsverantwoordelijke een verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een verwerker. In andere gevallen dien je juist g... abonneren of dit artikel kopen.

Autoriteit Persoonsgegevens legt boete op aan gemeente Enschede wegens wifitr...

S.C. van Schaik1

Noot bij boetebesluit 11 maart 2021 Op 11 maart 2021 legt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van € 600.000 op aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede (het college)[2] voor het gebruik van wifitracking. Het college wilde met deze techniek alleen meten hoeveel personen er in het centrum van de stad aanwezig waren, maar de techniek maakte het ook mogelijk om voorbijgangers te volgen en leefpatronen af te leiden. Dat is volgens de AP in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 1. Wat was er a... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. C.C.M. Kroeks-De Raaij1

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2 maart 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1808   Onrechtmatige uitlating, fraude, moment uitlatingen   Uitlatingen in de pers over FIOD-onderzoek en fraude van voormalig bestuurder Strukton en Centric. Het betreft een aantal uitlatingen, waarvan een aantal vóór en na een ander vonnis over onrechtmatige uitlatingen zijn gedaan. Deel van rectificatievorderingen toegewezen (na eerdere vonnis), vorderingen voor eerdere vonnis afgewezen.   Rechtbank Den Haag 3 maart 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:3745   Domeinnaam, ... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Wet- en regelgeving

mr. P. Polter

EuropaVoorstel Verordening Kunstmatige intelligentieOp 21 april 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening met daarin een regelgevend kader voor gebruik en inzet van kunstmatige intelligentie (ook 'artificial intelligence' of 'AI') gepresenteerd. Het doel van deze verordening is het voorkomen van versnippering van AI-toepassingen, het bevorderen van het vertrouwen in AI en tegelijk het beperken van de risico's van AI. De verordening moet gaan gelden voor publieke en private zakelijke aanbieders in de EU en gebruikers i... abonneren of dit artikel kopen.

Signaleringen

mr. P.G. van der Putt1

Europese Commissie klaagt Apple aan wegens misbruik van machtspositieNaar aanleiding van een klacht van Spotify is de Europese Commissie (EC) een onderzoek begonnen naar Apple wegens misbruik van haar machtspositie. Op basis van dit onderzoek heeft de EC voorlopig geconcludeerd dat Apple een dominante positie heeft op de markt voor de distributie van apps. De App Store is de enige manier voor ontwikkelaars om hun apps te verspreiden onder iOS gebruikers. Daarnaast concurreert Apple zelf ook op de markt voor streamingdiensten met Apple Music. Apple heeft vol... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS