Tijdschrift voor Internetrecht 2021 nr. 3

Evaluatie Wiv 2017: betere uitvoerbaarheid, ten koste van privacy?

prof. mr. dr. J.J. Oerlemans en mr. dr. Q.A.M. Eijkman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) is de evaluatie van start gegaan. Deze vervroegde2 wetsevaluatie is oorspronkelijk geïnitieerd vanwege de uitslag van het raadgevend referendum over de Wiv 2017. 49,44% van de kiezers heeft tegen de Wiv 2017 gestemd, 46,53% voor, en 4,03% blanco.3 Uit het maatschappelijk debat rondom het raadgevend referendum bleek dat mensen zich met name zorgen maakten over privacy en dan specifiek over de uitbreiding van de bevoegdheid tot bulkinterceptie naar de kabel ten behoeve van de interceptie van internetverkeer (het 'sleepnet' genoemd). Dit bleek ook onder andere uit de 'Privacy Impact Assessment' (PIA) uit 2016 van het wetsvoorstel, waarvan slechts enkele aanbevelingen in de wet zijn opgenomen.4

 

Net voor de start van de evaluatie van de Wiv 2017 vond in 2019 een kentering in het debat plaats. Het voormalige hoofd van de Algemen...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De verzameling van 'bulkdatasets'

2.1. De informantenbevoegdheid

2.2. De hackbevoegdheid

2.3. Analyse voorstellen Commissie Jones-Bos

3. Regulering van de analyse van gegevens

3.1. Metadata-analyse

3.2. Analyse voorstellen Commissie Jones-Bos

4. Conclusie: de gevolgen van de voorstellen evaluatiecommissie WIV 2017

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. dr. J.J. Oerlemans en mr. dr. Q.A.M. Eijkman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/16757

Verder in 2021 nr.3

 De grenzen van de macht

De rechtsstaat dient beschermd te worden, en dat gebeurt door politie, justitie en voor de echt serieuze zaken de veiligheidsdiensten, in ons land de AIVD en de MIVD. In onze en de meeste Westerse ...

 Definitie van het internetrecht

Wat is internetrecht? Een langslepende vraag die de afgelopen decennia reeds door velen is gesteld, maar vanwege zijn complexiteit tot op heden nooit volledig is beantwoord. In een poging het bos d...

 Evaluatie Wiv 2017: betere uitvoerbaarheid, ten koste van privacy?

Twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) is de evaluatie van start gegaan. Deze vervroegde[2] wetsevaluatie is oorspronkel...

 Hebben we een verwerkersovereenkomst nodig?

Over het bepalen van de privacypositie van partijen Hebben we een verwerkersovereenkomst nodig? Dat is in de praktijk vaak het moment waarop partijen gaan nadenken over een hun privacyrechtelijke r...

 Autoriteit Persoonsgegevens legt boete op aan gemeente Enschede wegens wifitracking

Noot bij boetebesluit 11 maart 2021 Op 11 maart 2021 legt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van € 600.000 op aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede (het...

 Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2 maart 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1808   Onrechtmatige uitlating, fraude, moment uitlatingen   Uitlatingen in de pers over FIOD-onderzoek en fraude van voormalig bestu...

 Wet- en regelgeving

EuropaVoorstel Verordening Kunstmatige intelligentieOp 21 april 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening met daarin een regelgevend kader voor gebruik en inzet van kunstma...

 Signaleringen

Europese Commissie klaagt Apple aan wegens misbruik van machtspositieNaar aanleiding van een klacht van Spotify is de Europese Commissie (EC) een onderzoek begonnen naar Apple wegens misbruik van h...

 Uitspraken en nieuws

Uitspraken en nieuws verschijnt sinds 1 januari jl. op wekelijkse basis in Selectie & Essentie Internetrecht: https://sene.denhollander.info/selectie-en-essentie/internetrecht?