Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 3

EU richtlijnvoorstel duurzaamheidsrapportage: een (r)evolutie in verslaggeving

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Europese Commissie een heeft een voorstel tot wijziging van enkele EU richtlijnen, voornamelijk Richtlijn 2013/34/EU (EU richtlijn jaarrekening) zoals aangepast door Richtlijn 2014/95/EU (EU richtlijn niet-financiële informatie), gepubliceerd. Het belangrijkste onderdeel van dit richtlijnvoorstel is dat alle grote en beursgenoteerde ondernemingen in de EU vanaf 2023 verplicht zullen worden, als onderdeel van het bestuursverslag, een nieuw 'duurzaamheidsrapport' openbaar te maken. Bovendien zal bij dit duurzaamheidsrapport limited assurance moeten worden verstrekt door een externe assurance-provider. Dit richtlijnvoorstel zal de ongetwijfeld veel aandacht krijgen omdat dit zal gaan leiden tot (implementatie van) nieuwe wetgeving met bijzondere verslaggevingseisen, terwijl de specifieke verslaggevingsnormen ('standaarden') nog binnen de EU ontwikkeld zullen gaan worden. In dit artikel wordt ingegaan op achtergrond en inhoud van dit richtlijnvoorstel, waarbij zowel aandacht wordt...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Hoofdlijnen EU richtlijnvoorstel duurzaamheidsverslaggeving

1.1. Inhoud duurzaamheidsrapportage

1.2. Dubbele materialiteit

1.3. EU Duurzaamheidsstandaarden

2. Achtergrond richtlijnvoorstel duurzaamheidsverslaggeving: rol EFRAG

2.1. Beleidskeuze

2.2. Uitbreiding rol EFRAG

2.3. Rapporten EFRAG: EU standard-setting

3. Onderbouwing richtlijnvoorstel: EU Green Deal, EU Action Plan en EU Taxonomie

4. Uitbreiding inhoud bestuursverslag en verplichte limited assurance

5. Digitale openbaarmaking en raadpleging van de duurzaamheidsrapportage

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. C.J.A. van Geffen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16798

Verder in 2021 nr.3

 De AFM en incidenten(politiek)

Een accountantsorganisatie moet proberen te voorkomen dat zij betrokken raakt bij zogenaamde 'incidenten'. Kort gezegd gaat het om gebeurtenissen die "ernstige gevolgen hebben voor de integere uitv...

 Jurisprudentieoverzicht 2020

Deze jurisprudentiebespreking 2020 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving,...

 EU richtlijnvoorstel duurzaamheidsrapportage: een (r)evolutie in verslaggeving

De Europese Commissie een heeft een voorstel tot wijziging van enkele EU richtlijnen, voornamelijk Richtlijn 2013/34/EU (EU richtlijn jaarrekening) zoals aangepast door Richtlijn 2014/95/EU (EU ric...

 Praktijkvraag

Rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam laait op: het kiezen van de peildatum voor schending van art. 2:394 BW in het licht van art. 2:138/248 BW Recent is een uitspraak gepubliceerd van het hof A...

 Actualiteiten

Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2021-8 "Ontwerp-Richtlijn 400 Bestuursverslag" De voorschriften voor het bestuursverslag komen voort uit verscheidene wet- en regelgeving, waardoor de afgelopen...