Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2021 nr. 3

Jurisprudentieoverzicht 2020

mr. drs. A.G. de Neve1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze jurisprudentiebespreking 2020 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving, bijvoorbeeld in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid alsmede op de meer materiële aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder geschillen over de toepassing van het groepsregime ex artikel 2:403 BW en jaarrekeningprocedures.

1. Impact COVID-19

In 2020 is het aantal belangwekkende uitspraken op het gebied van het jaarrekeningenrecht beperkt geweest. De meeste uitspraken zien zoals gebruikelijk op de schending van de administratie- en publicatieplicht. Echter ook ten aanzien van deze onderwerpen was het aantal belangwekkende uitspraken beperkt. COVID-19 heeft ook een grote impact gehad op de rechtspraak2 en in 2020 was het aantal faillissementen – een belangrijke bron van uitspraken op het gebied van de administratie- en publicatieplicht - historis...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Impact COVID-19

2. Administratieplicht

2.1. Oude schulden alsnog opvoeren levert schending administratieplicht op

2.2. Geen herstelmogelijkheid schending administratieplicht, betalingen buiten vennootschap om

3. Publicatieplicht

3.1. Onbelangrijk verzuim – verkorting wettelijke termijn voor publicatie

3.2. Onbelangrijk verzuim – rol administratiekantoor

4. Jaarrekeningprocedure

4.1. GGN

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. A.G. de Neve1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16797

Verder in 2021 nr.3

 De AFM en incidenten(politiek)

Een accountantsorganisatie moet proberen te voorkomen dat zij betrokken raakt bij zogenaamde 'incidenten'. Kort gezegd gaat het om gebeurtenissen die "ernstige gevolgen hebben voor de integere uitv...

 Jurisprudentieoverzicht 2020

Deze jurisprudentiebespreking 2020 ziet op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht, waaronder de administratieplicht, besluitvorming rondom de jaarrekening en de gevolgen van niet-naleving,...

 EU richtlijnvoorstel duurzaamheidsrapportage: een (r)evolutie in verslaggeving

De Europese Commissie een heeft een voorstel tot wijziging van enkele EU richtlijnen, voornamelijk Richtlijn 2013/34/EU (EU richtlijn jaarrekening) zoals aangepast door Richtlijn 2014/95/EU (EU ric...

 Praktijkvraag

Rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam laait op: het kiezen van de peildatum voor schending van art. 2:394 BW in het licht van art. 2:138/248 BW Recent is een uitspraak gepubliceerd van het hof A...

 Actualiteiten

Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2021-8 "Ontwerp-Richtlijn 400 Bestuursverslag" De voorschriften voor het bestuursverslag komen voort uit verscheidene wet- en regelgeving, waardoor de afgelopen...